Title: Elektronické komunikace - zpracování signálu v družicových systémech
Authors: Fiala, Pavel
Referee: Plíva Zdeněk, Prof. Ing. Ph.D.
Vavřička Vlastimil, Doc. Ing. CSc.
Žalud Václav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27031
Keywords: číslicové zpracování signálu;hradlové pole;fpga;komunikační systém;softwarově definované rádio
Keywords in different language: communication system;digital signal processing;fpga;gate array;software defined radio
Abstract: Cílem této doktorské práce je navrhnout vysoce efektivní synchronizační struktury, které lze využít v rámci softwarově definovaného rádia částečně implementovaného na hradlovém poli FPGA. Zaměřuji se na algoritmy pro symbolovou synchronizaci a synchronizaci fáze nosné vlny. V současnosti většina číslicového zpracování signálu v softwarově definovaném přijímači probíhá až na cílovém počítači a hradlové pole bývá využito pro signálové zpracování pouze částečně. Synchronizační algoritmy potřebují pro svoji správnou činnost digitální filtry a z tohoto důvodu je výhodné využít paralelního zpracování na FPGA. Hlavním limitujícím faktorem implementace rozsáhlých digitálních rádiových systému na osobním počítači je právě nedostatečný výkon související s omezenou možností paralelního zpracování dat. Hlavní náplní práce je rozbor vhodných synchronizačních algoritmů, návrh efektivní synchronizačních modelů a jejich následné ověření.
Abstract in different language: This doctoral thesis is devoted to the proposal of highly efficient synchronization structures, which can be used within the concept of software defined radio partially implemented on an FPGA. I focus on algorithms for symbol synchronization and carrier phase synchronization. At present, the majority of digital signal processing in software-defined receiver runs on a personal computer and FPGA section is used for signal processing only partially. Synchronization algorithms need for their proper operation digital filters and FPGAs are suitable for parallel data processing. The main limiting factor in the implementation of extensive digital radio systems on a personal computer is just poor performance in parallel data processing. The object of interest will be analysis of appropriate synchronization methods, design an efficient synchronization models and their verification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PF_disertace_final_1.0.pdfPlný text práce25,14 MBAdobe PDFView/Open
fiala_opon.pdfPosudek oponenta práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
fiala_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
fiala_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce691,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.