Title: Porovnání kabelového a venkovního vedení 110 kV
Other Titles: Comparison of 110kV cable and overhead power lines
Authors: Čečák, Adam
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Horák, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2704
Keywords: Vedení velmi vysokého napětí;kabelová vedení 110 kV;vrchní vedení 110 kV;kabelové tunely;hlavní město Praha;investice do výstavby vedení 110 kV;ekonomické zhodnocení
Keywords in different language: very high voltage lines;cable power lines 110 kV;overhead power lines 110 kV;cable tunnels;Prague;investment to construction of 110 kV power lines;economic evaluation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na porovnání kabelového a venkovního vedení velmi vysokého napětí 110 kV na území hlavního města Prahy. Zohledňuje obecné vlastnosti, technické parametry a provozování obou typů vedení. V práci jsou popsány specifické podmínky provozovatele distribučních sítí Pražská energetika, a.s., za jakých v současné době provozuje, udržuje a buduje nové sítě. Na dvou konkrétních realizovaných akcích je porovnána investiční náročnost, která jasně dokládá povinnost respektovat vyšší celospolečenské zájmy.
Abstract in different language: Comparison of 110 kV cable and overhead power lines. Diploma thesis is focused on the comparison of cable and overhead power line of very high voltage 110 kV in the Capital of Prague. It takes into account the general characteristics, technical specifications and operation of both types of lines. The thesis describes the specific conditions of distribution network provider Pražská energetika a.s., in which the company is operating, maintaining and building new lines. There is a comparison of two investments in two particular realizations, which clearly demonstrates an obligation to respect higher society interests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Adam Cecak.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
047367_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,86 kBAdobe PDFView/Open
047367_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,52 kBAdobe PDFView/Open
047367_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.