Název: Porovnání kabelového a venkovního vedení 110 kV
Další názvy: Comparison of 110kV cable and overhead power lines
Autoři: Čečák, Adam
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Miloslava
Oponent: Horák, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2704
Klíčová slova: Vedení velmi vysokého napětí;kabelová vedení 110 kV;vrchní vedení 110 kV;kabelové tunely;hlavní město Praha;investice do výstavby vedení 110 kV;ekonomické zhodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: very high voltage lines;cable power lines 110 kV;overhead power lines 110 kV;cable tunnels;Prague;investment to construction of 110 kV power lines;economic evaluation
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na porovnání kabelového a venkovního vedení velmi vysokého napětí 110 kV na území hlavního města Prahy. Zohledňuje obecné vlastnosti, technické parametry a provozování obou typů vedení. V práci jsou popsány specifické podmínky provozovatele distribučních sítí Pražská energetika, a.s., za jakých v současné době provozuje, udržuje a buduje nové sítě. Na dvou konkrétních realizovaných akcích je porovnána investiční náročnost, která jasně dokládá povinnost respektovat vyšší celospolečenské zájmy.
Abstrakt v dalším jazyce: Comparison of 110 kV cable and overhead power lines. Diploma thesis is focused on the comparison of cable and overhead power line of very high voltage 110 kV in the Capital of Prague. It takes into account the general characteristics, technical specifications and operation of both types of lines. The thesis describes the specific conditions of distribution network provider Pražská energetika a.s., in which the company is operating, maintaining and building new lines. There is a comparison of two investments in two particular realizations, which clearly demonstrates an obligation to respect higher society interests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Adam Cecak.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047367_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047367_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047367_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2704

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.