Title: Numerické modelování speciálních antén pro použití v biomedicíně
Authors: Nikolayev, Denys
Referee: Monédiére Thierry
Delaveaud Christophe
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27040
Keywords: antény ve ztrátových médiích;biotelemetrie;výpočetní fantomy;konformní antény;elektricky malé antény;metoda konečných prvků;implantovatelné antény;in-body;ism pásmo;medradio pásmo;mikropáskové antény;miniaturní antény;fyzikální fantom
Keywords in different language: antennas in lossy media;biotelemetry;computational phantoms;conformal antennas;electrically small antennas;finite element method;implantable antennas;in-body;ism band;medradio band;microstrip antennas;miniature antennas;physical phantoms
Abstract: Výzkum implantovatelné bezdrátové biotelemetrie vyžaduje antény s vysokou účinností, které jsou schopny komunikovat z lidského těla. Práce se zabývá návrhem miniaturních antén, které budou dostatečně robustní vůči okolním biologickým vlivům. Návrh počítá se standardním vstupem o impedanci 50 Ohmů. Anténa je navržena a miniaturizována použitím hybridní analyticko-numerické metody a následně optimalizovány její vnitřní rozměry pro snadné zapouzdření do kapsle. Anténa je dále analyzována s využitím realistického heterogenního fantomu. Zvýšená robusnost umožňuje využití v celé řadě aplikací. Vypočtené radiační obrazce jsou ve velmi dobré shodě s měřením. Navržené antény představují novou generaci miniaturiace těchto zařízení, která umožňuje vysokou integraci senzorů logiky a silových prvků.
Abstract in different language: Progress in implantable and ingestible wireless biotelemetry requires versatile and efficient antennas to communicate reliably from a body. We propose an miniature antennas immune to impedance detuning caused by varying electromagnetic properties of the surrounding biological environment. It is designed for a standard input impedance of 50 Ohm. The antenna is synthesized and miniaturized using a hybrid analytical-numerical approach, then optimized to conform to the inner surface of long biocompatible encapsulation. The capsule antenna is analyzed both in simplified and anatomically realistic heterogeneous phantoms. Enhanced robustness allows using the antenna for a wide range of in-body applications. Computed reflection coefficients and radiation performance both show good agreement with measurements. The proposed antenna contributes to the further development of a new generation of miniature in-body devices that involve complex and dense integration of sensors, logic, and power source.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nikolayev_publ.pdfPosudek vedoucího práce310,75 kBAdobe PDFView/Open
nikolayev_opopn.pdfPosudek oponenta práce4,41 MBAdobe PDFView/Open
Nikolayev_Denys.pdfPlný text práce56,58 MBAdobe PDFView/Open
nikolayev_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce978,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.