Title: Mezinárodní licenční smlouvy
Other Titles: International License Agreements
Authors: Odložil, David
Advisor: Kunz Oto, JUDr. CSc.
Referee: Růžička Květoslav, Prof. JUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27047
Keywords: mezinárodní licenční smlouvy;licenční smlouvy;duševní vlastnictví;digitální distribuce;licence;řešení sporů z mezinárodních licenčních smluv
Keywords in different language: international license agreements;license agreements;intellectual property;digital distribution;license;solving of disputes from international license agreements
Abstract: Práce se zabývá problematikou mezinárodních licenčních smluv, licenčních smluv tuzemského práva, řešením spoů z mezinárodních licenčních smluv a rolí mezinárodních licenčních smluv v hudebním průmyslu.
Abstract in different language: The thesis deals with international license agreements, license agreements according to national law, solving of disputes arising from international license agreements and the role of international license agreements within the music industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezinarodni licencni smlouvy D. Odlozil.pdfPlný text práce642 kBAdobe PDFView/Open
Odlozil - Oponent prof. Ruzicka.pdfPosudek oponenta práce832,83 kBAdobe PDFView/Open
Odlozil - Vedouci Kunz.pdfPosudek vedoucího práce798,92 kBAdobe PDFView/Open
Odlozil.pdfPrůběh obhajoby práce348,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.