Title: Vznik a vývoj fotbalu na Rokycansku
Other Titles: The origin and development of football in the district Rokycany
Authors: Vondrášek, Jiří
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27059
Keywords: fotbal;historie;okres rokycany
Keywords in different language: football;historie;district rokycany
Abstract: Diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem fotbalu na Rokycansku. V teoretická část se zaměřuje na obecný vznik fotbalu. Zabývá se následně také vývojem fotbalu na našem území v rámci České republiky a Československa, dále se zaměřuje na vývoj fotbalu na území Plzeňska a západnách Čech a jeho přesun na území okresu Rokycany. V diplomové práci se nachází historický vývoj a vznik jednotlivých klubů v rámci dnešního okresu Rokycany. Diplomová práce je v praktické části obohacena o informace získané pomocí vedení řízených rozhovorů s funkcionáři a pamětníky jednotlivých klubů.
Abstract in different language: The thesis deals with the formation and development of football in Rokycany. The theoretical part focuses on the general formation of football. It deals with consequently the development of football in our country in the Czech Republic and Czechoslovakia, focusing on the development of football in the Pilsen region and west Bohemia and moving it to the district Rokycany. The thesis is a historic development and the emergence of individual clubs within the district Rokycany. The thesis is the practical part enriched by information obtained through structured interviews with management officials and eyewitnesses individual clubs
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VondrasekJ.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Vondrasek - VP.pdfPosudek vedoucího práce123,74 kBAdobe PDFView/Open
Vondrasek - OP.pdfPosudek oponenta práce144,08 kBAdobe PDFView/Open
Vondrasek.pdfPrůběh obhajoby práce53,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.