Title: Projektování elektroinstalace v moderních bytových objektech
Other Titles: Design of modern electrical installations in residential buildings
Authors: Purnoch, Vít
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Frank, Luboš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2706
Keywords: klasická elektroinstalace;připojení objektu k síti;hlavní domovní skříň;hlavní domovní vedení;rozvaděč;domovní elektroinstalace;montáž elektroinstalace;moderní elektroinstalace;inteligentní elektroinstalace;elektroinstalace Egon;sběrnice;systém KNX/EIB;iNels;sběrnice CIB;řízení rizika;vnější ochrana před bleskem;vnitřní ochrana před bleskem;přepěťová ochrana;projektování elektroinstalace;legislativní požadavky;software;projektová dokumentace;výkresová část;technická zpráva;výpočty;ekonomická bilance
Keywords in different language: classical electrical installation;connecting an object to power grid;main home switchboard;main home wiring;distribution board;house electrical installation;electrical cabling installation;modern installation;intelligent installation;Ego-n installation;busbar;KNX/EIB system;iNels;common installation bus;risk management;indoor lightning protection system;outdoor lightning protection system;surge protection;electrical installation designing;legislative requirements;software;project documentation;technical drawings;technical report;calculations;economic balance
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou projektování elektroinstalace v moderních bytových objektech. Uvádí základní teoretické poznatky z klasické a moderní elektroinstalace, ochrany před bleskem a přepětím, legislativních požadavků na projektování a příklady použití projekčních softwarů. V praktické části řešení diplomové práce je uveden projekt elektroinstalace v rodinném domě včetně managementu řízeného rizika.
Abstract in different language: The presented master?s degree dissertation deals with designing of modern electrical installations in residential buildings. It presents fundamental theoretical knowledge of classical and modern electrical installations, surge protection, lightning conductors, legislative requirements for designing and it also deals with examples of using of digital projecting software. Practical part of the dissertation presents a particular electrical installation design for a one-family house including a creation risk of a management plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Purnoch_E10N0048P_kpl.pdfPlný text práce9,96 MBAdobe PDFView/Open
047369_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,15 kBAdobe PDFView/Open
047369_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,47 kBAdobe PDFView/Open
047369_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.