Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZeman Radek, Mgr.
dc.contributor.authorHomolka, David
dc.contributor.refereeSalcman Václav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-9-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:55Z-
dc.date.available2015-12-19
dc.date.available2018-01-15T15:01:55Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier66359
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27063
dc.description.abstractMá diplomová práce je na zmapování vzniku a vývoje soutěžních disciplín ve snowboardingu. Úvodní kapitoly obsahují cíle práce a metodiku zpracování. Další kapitoly práce jsou zaměřeny na historii snowboardingu ve světě i u nás. Hlavní část práce je věnována rozdělení disciplín a popisu jednotlivých disciplín. Popis každé disciplíny obsahuje, kdy vznikla, jakým způsobem se soutěží a zařazení do programu na MS a ZOH. Cílem práce je uvést poznatky jakým způsobem se posunul vývoj disciplín a hlavní změny jsou shrnuty v závěrečné kapitole. U alpských disciplín k významným změnám nedošlo, ale k významným změnám došlo u freestylových disciplín. Posunula se zejména obtížnost triků. Z nastudovaných materiálů lze usoudit, že se i nadále bude snowboarding vyvíjet.cs
dc.format54 s. (86 282 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsnowboardingcs
dc.subjectalpské disciplínycs
dc.subjectfreestylové disciplínycs
dc.subjectsnowboardcrosscs
dc.subjectfreeridecs
dc.titleVznik, vývoj a současná podoba závodních disciplín ve snowboardingucs
dc.title.alternativeGenesis, development and current form of racing disciplines in snowboardingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy graduate thesis deals with the origins and development of disciplines in snowboarding. The introductory chapters contain the aim of the thesis and methodology. Following chapters concentrate on the history of snowboarding in the world and also in the Czech Republic. The main part of this thesis is dedicated to the division of particular disciplines and their description. This description includes the origin of the disciplines, the type of competition and how are they included in the WC and the WOG. The aim of this thesis is to show the way of development of the snowboarding disciplines. The main changes are summarized in the final chapter. There were no significant changes in the Alpine snowboarding, but big changes appeared in freestyle disciplines. There is a greater dificulty of the tricks. We can conclude, based on used materials, that snowboarding will be developing further.en
dc.subject.translatedsnowboardingen
dc.subject.translatedalpine disciplinesen
dc.subject.translatedfreestyle disciplinesen
dc.subject.translatedsnowboardcrossen
dc.subject.translatedfreerideen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Homolka David.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
Homolka VP.pdfPosudek vedoucího práce125,02 kBAdobe PDFView/Open
Homolka.pdfPrůběh obhajoby práce48,37 kBAdobe PDFView/Open
Homolka - OP.pdfPosudek oponenta práce143,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.