Title: Organizace a následná realizace letního dětského tábora
Other Titles: Organization and realization of summer camp for children
Authors: Volaříková, Sandra
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27072
Keywords: dětský letní tábor;celotáborová hra;etapová hra
Keywords in different language: summer camp for children;camp game;sequential game
Abstract: Smyslem této diplomové práce bylo popsat všechny obecné informace o provozu a chodu tábora TOM-Družstvo. V teoretické části byla popsána úloha a funkce provozovatele, pověřené osoby neboli hlavního vedoucí, oddílového vedoucí a praktikantů. Dále bylo popsáno řízení tábora, práv a povinností pracovníků a bezpečnosti práce. V praktické části byla popsána realizace tábora, která obsahuje harmonogram na 15 dní tábora, celotáborovou hru a etapové hry.
Abstract in different language: The main meaning of my thesis is to describe general information about TOM-Družstvo Camp Association running. In a theoretical part there is described a role and function of a camp director, an appointed person - so-called head of camp leaders, kids group leaders and their assistants. In addition to it there is also described a camp association running, staff rights and liabilities and health and safety preservation. In a practical part there is described a camp realisation which consists of a 14 days camp schedule, a 15 day prime game and sequential camp games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volarikova_-_Diplomova_prace.pdfPlný text práce5,49 MBAdobe PDFView/Open
Volarikova S. - VP.pdfPosudek vedoucího práce147,88 kBAdobe PDFView/Open
Volarikova S. - OP.pdfPosudek oponenta práce158,66 kBAdobe PDFView/Open
Volarikova S..pdfPrůběh obhajoby práce45,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.