Název: Diagnostika specifických poruch motorického učení u dětí mladšího školního věku
Další názvy: Diagnostics od Developmental coordination disorder in children
Autoři: Dubnová, Anežka
Vedoucí práce/školitel: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Oponent: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27077
Klíčová slova: specifická porucha;motorické učení;mladší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: specific disorder;motor learning;young schoolchildren
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o výskytu specifických poruch učení u dětí mladšího školního věku. Více se zaměřuje na poruchu motorického učení, která není tolik známá. Za pomoci vybraných testů z baterie "Diagnostika specifických poruch učení" vytvořeným doktorem Josefem Novákem (2002), je otestováno 82 dětí a je posouzen výskyt poruch u daného souboru. Dále práce uvádí doporučení pro práci s tímto testem a jeho využitelnost při výzkumu poruchy motorického učení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with an occurrence of specific learning malfunctions that affect young schoolchildren. The thesis is focused on less known motoric malfunction of learning. According to certain tests from battery "Diagnostika specifických poruch učení" 82 children were tested for motoric malfunction occurrence. These tests were created by Doctor Josef Novák (2002). Furthermore there is a recommendation for different utilization and application of these tests as a research of motoric malfunction of learning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kyvirova_diplomova_prace.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kyvirova A. - OP.pdfPosudek oponenta práce132,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kyvirova A..pdfPrůběh obhajoby práce49,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek - Kyvirova A. -1.pdfPosudek vedoucího práce130,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27077

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.