Název: Simulace procesů v elektrotechnické výrobě
Další názvy: Simulation of Processes in Electrical Engineering Manufacturing
Autoři: Nečas, Petr
Vedoucí práce/školitel: Tupa, Jiří
Oponent: Soukup, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2708
Klíčová slova: štíhlá výroba;diskrétní simulace;plant simulation;pro engineer;výrobní linka;balancování operací;simulační model
Klíčová slova v dalším jazyce: lean manufacturing;discrete simulation;plant simulation;pro engineer;production line;balancing operations;simulation model
Abstrakt: Obsah diplomové práce je zaměřen na návrh a simulaci výrobní linky v podniku BOS Automotive. Nejdříve se zabývá vysvětlením metodik štíhlé výroby, které jsou aplikovány ve výše zmíněné společnosti. Poté se věnuje popisu a zhodnocení stavu simulačních nástrojů v kontextu s nástroji procesními. Pro vybraný návrh výrobní linky MQBX37 je v závěru vytvořen simulační model, který ověřuje splnění požadovaných vlastností návrhu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on designing and simulation of an assembly line in BOS Automotive company. First part describes methods of lean manufacturing. These methods are applied in this very company. The next part deals with the describtion of tools for simulation used in the context of the tools for process management. There was created a simulation model of the assembly line MQBX37 and this model was checked whether it could satisfy all specified requirements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr Necas - Diplomova Prace.pdfPlný text práce7,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Necas_V.pdfPosudek vedoucího práce531,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Necas_O.pdfPosudek oponenta práce744,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047371_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2708

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.