Title: Simulace procesů v elektrotechnické výrobě
Other Titles: Simulation of Processes in Electrical Engineering Manufacturing
Authors: Nečas, Petr
Advisor: Tupa, Jiří
Referee: Soukup, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2708
Keywords: štíhlá výroba;diskrétní simulace;plant simulation;pro engineer;výrobní linka;balancování operací;simulační model
Keywords in different language: lean manufacturing;discrete simulation;plant simulation;pro engineer;production line;balancing operations;simulation model
Abstract: Obsah diplomové práce je zaměřen na návrh a simulaci výrobní linky v podniku BOS Automotive. Nejdříve se zabývá vysvětlením metodik štíhlé výroby, které jsou aplikovány ve výše zmíněné společnosti. Poté se věnuje popisu a zhodnocení stavu simulačních nástrojů v kontextu s nástroji procesními. Pro vybraný návrh výrobní linky MQBX37 je v závěru vytvořen simulační model, který ověřuje splnění požadovaných vlastností návrhu.
Abstract in different language: This thesis is focused on designing and simulation of an assembly line in BOS Automotive company. First part describes methods of lean manufacturing. These methods are applied in this very company. The next part deals with the describtion of tools for simulation used in the context of the tools for process management. There was created a simulation model of the assembly line MQBX37 and this model was checked whether it could satisfy all specified requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Necas - Diplomova Prace.pdfPlný text práce7,88 MBAdobe PDFView/Open
Necas_V.pdfPosudek vedoucího práce531,38 kBAdobe PDFView/Open
Necas_O.pdfPosudek oponenta práce744,08 kBAdobe PDFView/Open
047371_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.