Title: Zjišťování úrovně pohybové aktivity v rámci životního stylu na SŠ Plzeňského kraje
Other Titles: Determining the level of physical activity as a part of the lifestyle in a high school of the Pilsen Region
Authors: Hranáč, Petr
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27084
Keywords: met;actitrainer;ipaq;pohybová aktivita
Keywords in different language: met;actitrainer;ipaq;motion activity
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň pohybové aktivity a inaktivity žáků dvou tříd studujících na Gymnáziu sídlícím v Rokycanech ve věku 17 - 19 let. Měření bylo realizováno v podzimních měsících 2016. Měření se zúčastnilo 40 studentů, kteří byli rozděleni dle pohlaví na dva výběrové soubory. Četnost výběrového souboru chlapců byla 22 a dívek 18. Výsledky testování byly následně za pomocí dotazníku IPAQ analyzovány a porovnávány s testovacím souborem z roku 2014. Kritéria testování a popisných charakteristik byla z pohledu demografických aspektů a věku podobná u obou souborů. Z výsledku je patrné, že u výběrového souboru chlapců z roku 2016 byla zaznamenána zvýšená pohybová aktivita ve škole, naopak u dívek byl zjištěn pokles u všech sledovaných položek. Největší pokles byl u dívek zjištěn v intenzivních pohybových aktivitách.
Abstract in different language: The main goal of the diploma thesis was to analyse the level of physical activity and inactivity of students at the grammar school located in Rokycany at the age of 17-19. Measurement was carried out in the autumn of 2016. The measurement was attended by 40 students who were divided by gender to two sample sets. Test's file of boys was 22 big and test's file of girls was 18 big. The results of test were then analysed and compared with the 2014 test's file using the IPAQ questionnaire. Criteria for testing and descriptive characteristics were similar in both demographic and age-related aspects. The result is that a boys' sample of 2016 showed higher physical activity at school, while girls were found to have a decrease in all items surveyed. The largest decrease in children was found in intensive physical activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace SS Hranac.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFView/Open
Hranac - VP.pdfPosudek vedoucího práce123,35 kBAdobe PDFView/Open
Hranac - OP.pdfPosudek oponenta práce160,66 kBAdobe PDFView/Open
Hranac.pdfPrůběh obhajoby práce161,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.