Název: Zjišťování úrovně pohybové aktivity v rámci životního stylu na SŠ Plzeňského kraje
Další názvy: Determining the level of physical activity as a part of the lifestyle in a high school of the Pilsen Region
Autoři: Hranáč, Petr
Vedoucí práce/školitel: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Oponent: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27084
Klíčová slova: met;actitrainer;ipaq;pohybová aktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: met;actitrainer;ipaq;motion activity
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň pohybové aktivity a inaktivity žáků dvou tříd studujících na Gymnáziu sídlícím v Rokycanech ve věku 17 - 19 let. Měření bylo realizováno v podzimních měsících 2016. Měření se zúčastnilo 40 studentů, kteří byli rozděleni dle pohlaví na dva výběrové soubory. Četnost výběrového souboru chlapců byla 22 a dívek 18. Výsledky testování byly následně za pomocí dotazníku IPAQ analyzovány a porovnávány s testovacím souborem z roku 2014. Kritéria testování a popisných charakteristik byla z pohledu demografických aspektů a věku podobná u obou souborů. Z výsledku je patrné, že u výběrového souboru chlapců z roku 2016 byla zaznamenána zvýšená pohybová aktivita ve škole, naopak u dívek byl zjištěn pokles u všech sledovaných položek. Největší pokles byl u dívek zjištěn v intenzivních pohybových aktivitách.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of the diploma thesis was to analyse the level of physical activity and inactivity of students at the grammar school located in Rokycany at the age of 17-19. Measurement was carried out in the autumn of 2016. The measurement was attended by 40 students who were divided by gender to two sample sets. Test's file of boys was 22 big and test's file of girls was 18 big. The results of test were then analysed and compared with the 2014 test's file using the IPAQ questionnaire. Criteria for testing and descriptive characteristics were similar in both demographic and age-related aspects. The result is that a boys' sample of 2016 showed higher physical activity at school, while girls were found to have a decrease in all items surveyed. The largest decrease in children was found in intensive physical activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace SS Hranac.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hranac - VP.pdfPosudek vedoucího práce123,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hranac - OP.pdfPosudek oponenta práce160,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hranac.pdfPrůběh obhajoby práce161,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27084

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.