Název: STATCOM
Další názvy: STATCOM
Autoři: Novák, Michal
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková, Jana
Oponent: Noháčová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2710
Klíčová slova: FACTS;STATCOM;SVC;HVDC;paralelní kontroléry;sériové kontroléry;kombinované kontroléry;dynamická kompenzace;MATLAB;Simulink;SimPowerSystems
Klíčová slova v dalším jazyce: FACTS;STATCOM;SVC;HVDC;parallel controllers;series controllers;combined controller;transient stability;power flow;MATLAB;Simulink;SimPowerSystems
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přehled problematiky skupiny FACTS kontrolérů. V práci jsou uvedeny základní principy jednotlivých kontrolérů společně s detailním popisem zařízení STATCOM a přehled možností nasazení jednotlivých kontrolérů společně s porovnáním se současnými trendy kompenzace. Práce se dále okrajově zabývá použitelnými výkonovými prvky pro stavbu měničů vhodných pro FACTS a také je v ní možné najít prezentaci zařízení STATCOM a SVC v prostředí Matlab Simulink, která představuje STATCOM jako vhodnějšího kandidáta pro potlačení poruch vnesených do sítě rychle se měnící zátěží.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents Flexible Alternating Current Transmission System and their ability of use. Most of their representatives are managed by basic principles of IEEE standards. The thesis also presents possible areas of use compared to today?s use. The master thesis further focuses on shunt connected Static Synchronous Compensator as a typical representative of second generation of controllers, which is described in detail. The thesis also contains basic description of possible power devices used for voltage sourced converters. Last part of the thesis focuses on a comparison of STATCOM and SVC in simulation environment Matlab Simulink, which introduces STATCOM as more suitable controller for mitigation of fast changing loads.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michal_Novak_DP.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_V.pdfPosudek vedoucího práce543,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047373_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047373_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2710

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.