Title: Národní iniciativa Průmysl 4.0 - doporučení pro průmysl a společnost
Other Titles: The National Initiative Industry 4.0 - recommendations for industry and society
Authors: Coufal, Martin
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27109
Keywords: průmysl 4.0;národní iniciativa;implementace;průmyslová revoluce;interdisciplinarita;automatizace;digitalizace;chytrá továrna;sociální dopady;dobrá praxe
Keywords in different language: industry 4.0;national initiative;implementation;industial revolution;interdisciplinarity;automatization;digitisation;smart factory;social effects;best practices
Abstract: V první části práce byly vysvětleny základní teoretické principy konceptu Průmysl 4.0, byly popsány technologie pro tento koncept typické a efekty, které jejich implementace může vyvolat. Dále byla provedena rešerše nejvýznamnějších zahraničních iniciativ, které se zabývají implementováním Průmyslu 4.0 v rámci jejich země. Další částí bylo zhodnocení současné situace v České republice z hlediska připravenosti průmyslového sektoru a společnosti na aplikování principů konceptu a na základě tohoto zhodnocení byla navržena některá doporučení pro úspěšné implementování konceptu, která jsou v souladu s Národní iniciativou Průmysl 4.0. V poslední části byla provedena rešerše podniků, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe při zavádění prvků konceptu Průmyslu do firem a byla také vybrána některá nabízená technologická řešení pro podniky.
Abstract in different language: The first part of this thesis is for description of main principles of Industry 4.0 concept. There were described technologies which are typical for this concept and effects of their implementation. After that it was made a research of the most important foreign initiatives, which engage how to implement Industry 4.0 in their state. In the next part of this thesis is an evaluation of readiness of the Czech republic for implementation of Industry 4.0. On the basis of this evaluation there were suggested some recommendations for successfull implementation. These recommendations are in compliance with Czech National initiative Industry 4.0. The last part of this thesis was the research of "best practices" - there are examples of successfull implementation in industry and also there are examples of offered solutions for firms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Coufal.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Coufal.pdfPosudek vedoucího práce756,4 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Coufal.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Coufal.pdfPrůběh obhajoby práce783,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.