Název: Śtíhlá výroba a metoda Six Sigma v elektrotechnickém průmyslu
Další názvy: Lean Manufacturing and Six Sigma Method in the Electrical Engineering Industry
Autoři: Lenk, Jan
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Radek
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2711
Klíčová slova: Six Sigma;štíhlá výroba;Lean Six Sigma
Klíčová slova v dalším jazyce: Six Sigma;lean manufacturing;Lean Six Sigma
Abstrakt: Práce je zaměřena na zásady štíhlé výroby a metody Six Sigma. Práce obsahuje popis metod štíhlé výroby - Kaizen, Kanban, Just-in-time, Poka-yoke, 5S a 5Proč, zhodnocení metod a dalších metodik Six Sigma a informace o Six Sigma týmu. Metodiky Six Sigma jsou DMAIC, DMADV a FDSS. Dále práce obsahuje statistiku o společnostech využívajících Six Sigma. V práci je popsáno použití nástrojů a hodnotících metod Six Sigma - bodový diagram, časový digram, histogram, test normality, souhrn a analýza rozptylu a jejich aplikace v případové studii.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the principles of lean manufacturing and Six Sigma methods. The thesis includes description of the methods of Lean manufaturing - Kaizen, Kanban, Just-in-time, Poka-yoke, 5S a 5Whys, assessment of methods and other Six Sigma methodologies and information about team of Six Sigma. Six Sigma methodologies are DMAIC, DMADV a FDSS. The statistics about Six Sigma companies is in this thesis too. This thesis describes the use of tools and evaluation methods of Six Sigma - dotplot, time series plot, histogram, normality test, summary and analysis of variance and their application in the case study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Lenk.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lenk_V.pdfPosudek vedoucího práce613,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lenk_O.pdfPosudek oponenta práce678,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047375_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce144,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2711

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.