Title: Tvorba interaktivních modulárních komponent pro virtuální prostředí v rámci konceptu Digitální továrny
Other Titles: Development of Interactive Modular Components for Virtual Environment in Terms of Digital Factory Concept
Authors: Hanzík, Lukáš
Advisor: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Bochinský Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27110
Keywords: digitální továrna;tvorba digitálních modelů;belnder 3d;unity 3d;interaktivní prostředí
Keywords in different language: digital factory;development of digital models;blender 3d;unity 3d;interactive environment
Abstract: V této bakalářské práci je ukázána tvorba digitálních modelů několika strojů a inventárního vybavení, následně vytvořeny programové kódy, které popisují pohyby, funkce a interakce, které tyto modely budou schopné vykonávat. Modely včetně přiřazených skriptů jsou uloženy do knihovny souborů takovým způsobem, aby bylo umožněno jejich využití při tvorbě digitálních továren a jiných projektů ve vývojovém prostředí Unity 3D. Na závěr je zde vytvořeno ukázkové virtuální prostředí, zobrazující možné budoucí využití výše zmíněné digitální knihovny. Jsou zde také ve zkratce popsány využité SW nástroje Unity 3D a Blender 3D.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the development of digital models of several machines and inventory equipment and making of source codes which describe functions and interactions of these models. Models and scripts are saved as a file library in such manner to allow them to be used when creating digital factories´ interfaces and other projects in Unity 3D. Finally there has been made a virtual interface which shows possible usage of previously mentioned digital library. There are also shortly described programs Unity 3D and Blender.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Hanzik-S13B0146P.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Hanzik.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Hanzik.pdfPosudek vedoucího práce528,31 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Hanzik.pdfPrůběh obhajoby práce886,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.