Název: Systém pro určování pozice modelu letadla
Další názvy: Positioning System for Aircraft Model
Autoři: Hrách, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kosturik, Kamil
Oponent: Weissar, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2712
Klíčová slova: model letadla;akcelerometr;mikroprocesor;program;vysílací a přijímací modul;hardware;schéma zapojení;deska plošných spojů;aplikace;software;náklon;vizualizace;umělý horizont;FTDI převodník;zrychlení;citlivost
Klíčová slova v dalším jazyce: airplane model;accelerometer;microcontroller;program;transmitter and receiver module;hardware;wiring diagram;printed circuit board;application;software;bank;visualization;artificial horizon;FTDI converter;acceleration;sensitivity
Abstrakt: Tématem předkládané diplomové práce je Systém pro určování pozice modelu letadla. Práce je zaměřena na problematiku vizualizace polohy křídel na PC v průběhu letu. Cílem je návrh a realizace zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this Graduate thesis is Model airplane attitude sensing and displaying device. The thesis is focused on visualization of the position of wings during flight. The aim of the work is design and construction of the equipment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrach_Diplomova_prace.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrach_V.pdfPosudek vedoucího práce540,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047376_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047376_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2712

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.