Title: Doplnění výkresové a montážní dokumentace o prvky rozšířené reality
Other Titles: Supplementation of the drawings and assembly documentation with elements of augmented reality
Authors: Gryga, Michal
Advisor: Polcar Jiří, Ing.
Referee: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27123
Keywords: rozšířená realita;unity 3d;vuforia sdk;animace;marker
Keywords in different language: augmented reality;unity 3d;vuforia sdk;animation;marker
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou rozšířené reality, která funguje na principu umisťování virtuálních objektů do reálné scény. Je zde vysvětlen princip fungování, jednotlivá zařízení a oblasti, ve kterých se může běžný uživatel s technologií setkat. Tyto oblasti jsou rozvedeny do několika konkrétních průmyslových řešení uplatňovaných v předních světových společnostech. Jako ukázka použitelnosti technologie v průmyslu byla vytvořena mobilní aplikace simulující animovaný rozpad 3D modelu pohonné jednotky RBMK, reagující na výkres součásti.
Abstract in different language: This bachelor work is based on theme Augmented Reality, which works on the principle of placing virtual objects in the real scene. The work describes Augmented Reality basic principles, devices and areas of use for regular users. As an example, there are few industrial solutions, used by world's leading companies, described to the depth. To show, how this technology could help in industry, a mobile aplication has been developed. This aplication simulates animated disintegration of 3D model of the RBMK engine and reacts on the drawing of the engine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_MichalGryga.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Gryga.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Gryga.pdfPosudek vedoucího práce517,91 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Gryga.pdfPrůběh obhajoby práce925,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.