Title: Rekonstrukce modelu budovy podniku z LiDARových dat
Other Titles: Enterprise Building Model Reconstruction from LiDAR Data
Authors: Havlín, Jan
Advisor: Polcar Jiří, Ing.
Referee: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27124
Keywords: digitální interiér;3d skenování;model budovy;layout;zjednodušení;mračno bodů
Keywords in different language: digital interior;3d scanning;building model;layout;simplification;point cloud
Abstract: Práce se zabývá tvorbou virtuálního modelu interiéru budovy podle existující předlohy, sloužícího jako podklad pro projektování, a to pomocí zpracování dat z 3D laserového skenování. Výstup má sloužit pro navrhování layoutů především v průmyslové výrobě. Ze tří navržených a testovaných možností byla jedna použita na vytvoření demonstrativního modelu budovy.
Abstract in different language: This thesis focuses on creation of the virtual model of building interior according to existing condition by adapting data from 3D laser scanning to be used as the basis for engineering work. The output should be primarily used for designing layouts in industry. There have been mentioned and tested three ways where one of them was applied to create the demonstrative building model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_HAVLIN_Jan.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Havlin.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Havlin.pdfPosudek vedoucího práce509,79 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Havlin.pdfPrůběh obhajoby práce862,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.