Title: Porovnání nástrojů ověřujících kompozici modulárních Java aplikací
Other Titles: Comparison tools for verifying the composition of modular Java applications
Authors: Bratner, Michal
Advisor: Ježek Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27127
Keywords: java;kompozice;kompatibilita;jacc;zdrojová;binární;testování
Keywords in different language: java;composition;compatibility;jacc;source;binary;testing
Abstract: V reálných softwarových projektech se běžně pro různou funkcionalitu využívají knihovny třetích stran. To s sebou však také přináší problémy spojené s nekompatibilitami mezi jednotlivými knihovnami. Pro odhalování těchto problémů existují nástroje ověřující kompozici modulárních Java aplikací. Jedním takovým je nástroj JaCC vyvíjený na Západočeské univerzitě. Problémem při vývoji takového nástroje je však nedostatek testovacích dat. Tato práce řeší daný problém vytvořením sady testovacích dat, které pokrývají co největší množství možných kompatibilních i nekompatibilních změn při vývoji aplikací v jazyce Java. Dále v práci jsou pomocí vytovřených dat otestovány existující nástroje odhalující nekompatibilitu Java aplikací a jsou porovnány s nástrojem JaCC na základě dosažených výsledků na testovacích datech a dalších mimofunkčních charakteristik.
Abstract in different language: In real software projects is common to use third-party libraries. It brings challenges with incompatibilities between two libraries. There are tools for verifying the composition of modular Java applications to detect these problems. One of these tools is JaCC, which is developed at the University of West Bohemia. The problem by developing the tool is the lack of test data for this tool. The objective of this master's thesis is to create a set of test data to simulate possible compatible and incompatible changes in Java applications. Created data are used for testing existing tools for verifying the composition of modular Java applications. The tools are then compared based on tests results and other non functional characteristics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_BRATNER_2016.pdfPlný text práce349,89 kBAdobe PDFView/Open
A14N0121Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce542,26 kBAdobe PDFView/Open
A14N0121Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce722,72 kBAdobe PDFView/Open
A14N0121Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce215,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.