Název: Porovnání nástrojů ověřujících kompozici modulárních Java aplikací
Další názvy: Comparison tools for verifying the composition of modular Java applications
Autoři: Bratner, Michal
Vedoucí práce/školitel: Ježek Kamil, Ing. Ph.D.
Oponent: Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27127
Klíčová slova: java;kompozice;kompatibilita;jacc;zdrojová;binární;testování
Klíčová slova v dalším jazyce: java;composition;compatibility;jacc;source;binary;testing
Abstrakt: V reálných softwarových projektech se běžně pro různou funkcionalitu využívají knihovny třetích stran. To s sebou však také přináší problémy spojené s nekompatibilitami mezi jednotlivými knihovnami. Pro odhalování těchto problémů existují nástroje ověřující kompozici modulárních Java aplikací. Jedním takovým je nástroj JaCC vyvíjený na Západočeské univerzitě. Problémem při vývoji takového nástroje je však nedostatek testovacích dat. Tato práce řeší daný problém vytvořením sady testovacích dat, které pokrývají co největší množství možných kompatibilních i nekompatibilních změn při vývoji aplikací v jazyce Java. Dále v práci jsou pomocí vytovřených dat otestovány existující nástroje odhalující nekompatibilitu Java aplikací a jsou porovnány s nástrojem JaCC na základě dosažených výsledků na testovacích datech a dalších mimofunkčních charakteristik.
Abstrakt v dalším jazyce: In real software projects is common to use third-party libraries. It brings challenges with incompatibilities between two libraries. There are tools for verifying the composition of modular Java applications to detect these problems. One of these tools is JaCC, which is developed at the University of West Bohemia. The problem by developing the tool is the lack of test data for this tool. The objective of this master's thesis is to create a set of test data to simulate possible compatible and incompatible changes in Java applications. Created data are used for testing existing tools for verifying the composition of modular Java applications. The tools are then compared based on tests results and other non functional characteristics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_BRATNER_2016.pdfPlný text práce349,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0121Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce542,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0121Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce722,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0121Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce215,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.