Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrada Přemysl, Doc. Ing. MSc. Ph.D.
dc.contributor.authorŠvecová, Veronika
dc.contributor.refereeValdman Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-19
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:17Z-
dc.date.available2015-9-1
dc.date.available2018-01-15T15:02:17Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-6-23
dc.identifier66886
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27128
dc.description.abstractPráce se zabývá řízením projektu Space Traffic od jeho přebrání po jeho předání dalším vedoucím. Hlavní myšlenkou projektu Space Traffic je propagovat Katedru informatiky a výpočetní techniky Západočeské Univerzity v Plzni na středních školách a zároveň studenty středních škol učit zábavnou formou programovat. Student vysoké školy v roli vedoucího projektu si prací na projektu ověří a prohloubí své schopnosti projektového řízení v praxi. Hlavním úkolem této práce bylo vymyslet proces kontroly vývoje projektu, dokumentace a dovést projekt do první funkční podoby. Bylo nutné zavést pravidla, postupy a nástroje, které by sloužily pro ověřování postupu prací, zejména s ohledem na kvalitu jejich mezivýsledků. Dále bylo nutné vytvořit mechanismy pro archivování a předávání znalostí a zkušeností souvisejících s vedením projektu, s cílem zajistit dlouhodobou kvalitu jeho výstupů. Dalším úkolem vedoucího projektu bylo dohlížení na probíhající podprojekty a starání se o jejich úspěšné dokončení. Informace o řízení projektů byly získávány ve firmách K, která si přála být anonymizována, AIMTEC, CCA a Unicorn Systems.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66886-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectprocescs
dc.subjectspace trafficcs
dc.subjectanalýza projektůcs
dc.subjectanalýza procesůcs
dc.subjectprojektcs
dc.titleŘízení a procesní mechanismy malých softwarových projektůcs
dc.title.alternativeManagement and process mechanisms of small software projectsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is dedicated to the organisation of the Space Traffic Project; from taking it on to handing it over to the next leader. The main purpose of the project "Space Traffic" is to propagate the Department of Computer Science and Engineering University of West Bohemia into secondary schools and at the same time to teach students of secondary school programming. A university student will lead the project and verify their work within the project, gaining experience in project organization and leadership through work experience. The main of this thesis was to come up with a process to control the development of the project, document it, and create the first functional version of the project. It was vital to implement rules, instructions and tools which would serve to verify the process of work most importantly with a view to the quality of its intermediate results. It was also necessary to create mechanisms for archiving and transferring information and experience related to the leadership of the project with the aim of ensuring the long-term quality of its output. The next task of the leader of the project was to supervise the sub-projects under way, and to ensure their successful completion. Inspiration about the organisation of the project were obtained from the companies K, AIMTEC, CCA and Unicorn Systems.en
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedspace trafficen
dc.subject.translatedanalysis of projecten
dc.subject.translatedanalysis of processen
dc.subject.translatedprojecten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Svecova_Veronika_2016.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
A14N0089Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce431,72 kBAdobe PDFView/Open
A14N0089Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce733,71 kBAdobe PDFView/Open
A14N0089Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce210,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.