Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLoutocká Monika, Ing.
dc.contributor.authorŠiroký, Milan
dc.contributor.refereeKrál Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-19
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:17Z-
dc.date.available2015-9-1
dc.date.available2018-01-15T15:02:17Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-5-10
dc.identifier68128
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27129
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tvorbou návodu na vytvoření bezpečnostní dokumentace požadované zákonem č. 181/2014 Sb.. V první kapitole je uveden popis samotného zákona spolu se zajímavými paragrafy. Další kapitola se věnuje představení dvou interních systémů, které poslouží jako vzor pro vytvoření dokumentace. Třetí nejdůležitější kapitola se věnuje samotné tvorbě bezpečnostní dokumentace se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem. K diplomové práci jsou přiloženy dva soubory. První obsahuje veškerá identifikovaná aktiva, hrozby a rizika. Druhý soubor je vlastní návrh bezpečnostní dokumentace pro systém Webový HelpDesk.cs
dc.formatIV s., 79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectaktivumcs
dc.subjecthrozbacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectbezpečnostní dokumentacecs
dc.titlePříprava bezpečnostní dokumentace vyhovující zákonu o kybernetické bezpečnostics
dc.title.alternativeApplication of the law on cyber securityen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focused on making a tutorial for creating security documentation, which is required by law number 181/2014 collection. In the first chapter is describe of this law with interesting paragraphs. The next chapter is focused on presentation of two internal systems, which are used as example for creating a documentation. In the third the most important chapter is shown how is it possible to make a security documentation with all, what the law requires. The thesis contains two external files as an attachment. The first file contains all identified assets, threats and risks. The second file is a proposal of security documentation for Web HelpDesk.en
dc.subject.translatedrisk analysisen
dc.subject.translatedasseten
dc.subject.translatedthreaten
dc.subject.translatedrisken
dc.subject.translatedsecurity documentationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siroky_DP_2016.pdfPlný text práce727,9 kBAdobe PDFView/Open
A14N0087Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce447,37 kBAdobe PDFView/Open
A14N0087Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce633,14 kBAdobe PDFView/Open
A14N0087Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce213,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.