Title: Technické a ekonomické posouzení variant skupinové a centrální kompenzace
Other Titles: Technical and economic examination of group and central compensation variants
Authors: Kotěšovec, Ladislav
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Tesařová, Miloslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2713
Keywords: kompenzace účiníku;jalový výkon;činný výkon;zdánlivý výkon;účiník;ochrana HDO;kondenzátor;tlumivka;filtr;cenová přirážka;návratnost
Keywords in different language: power factor correction;reactive power;active power;apparent power;power factor;ripple protection;capacitor;inductors;filter;price mark-up;return
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na návrh kompenzace jalového výkonu rozsáhlého průmyslového závodu na napěťové hladině vysokého napětí. Součástí návrhu je technické a ekonomické porovnání variant skupinové a centrální kompenzace. V úvodu práce jsou zmíněny teoretické základy a možnosti kompenzace účiníku.
Abstract in different language: This thesis is focuses on the design of reactive power compensation in large industrial plant voltage level high voltage. The proposal is a technical and economic comparison of group and central compensation. The theoretical foundations and the possibility of power factor correction are discussed in the introduction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Ladislav_Kotesovec.pdfPlný text práce8,87 MBAdobe PDFView/Open
047377_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce395,15 kBAdobe PDFView/Open
047377_oponent.pdfPosudek oponenta práce544,24 kBAdobe PDFView/Open
047377_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce125,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.