Název: Technické a ekonomické posouzení variant skupinové a centrální kompenzace
Další názvy: Technical and economic examination of group and central compensation variants
Autoři: Kotěšovec, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Tesařová, Miloslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2713
Klíčová slova: kompenzace účiníku;jalový výkon;činný výkon;zdánlivý výkon;účiník;ochrana HDO;kondenzátor;tlumivka;filtr;cenová přirážka;návratnost
Klíčová slova v dalším jazyce: power factor correction;reactive power;active power;apparent power;power factor;ripple protection;capacitor;inductors;filter;price mark-up;return
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na návrh kompenzace jalového výkonu rozsáhlého průmyslového závodu na napěťové hladině vysokého napětí. Součástí návrhu je technické a ekonomické porovnání variant skupinové a centrální kompenzace. V úvodu práce jsou zmíněny teoretické základy a možnosti kompenzace účiníku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focuses on the design of reactive power compensation in large industrial plant voltage level high voltage. The proposal is a technical and economic comparison of group and central compensation. The theoretical foundations and the possibility of power factor correction are discussed in the introduction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Ladislav_Kotesovec.pdfPlný text práce8,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047377_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce395,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047377_oponent.pdfPosudek oponenta práce544,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047377_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce125,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2713

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.