Title: Zvýšení bezpečnosti Linuxu
Other Titles: Increase of the Linux security
Authors: Marek, Miroslav
Advisor: Švamberg Michal, Ing.
Referee: Matějka Luboš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27130
Keywords: linux;hrozba;grsecurity;nx;ac;pax
Keywords in different language: linux;threat;grsecurity;nx;ac;pax
Abstract: Diplomová práce Zvýšení bezpečnosti Linuxu je dokument, jehož cílem je seznámení čtenáře s klasifikací bezpečnosti informačních systémů TCSEC, s úrovní bezpečnosti operačních systémů GNU Linux, s mechanismem správy paměti, kterého se týká největší díl zranitelností a na jehož vylepšení je zvýšení bezpečnosti z větší části postaveno, s vybranými zranitelnostmi zapříčiněnými nedokonalostí Linuxu, s hrozbami, které mohou těchto zranitelností zneužít k úmyslnému poškození systému, s vybranými řešeními, které zranitelnosti buďto přímo odstraní nebo alespoň minimalizují rozsah škod, který by mohly způsobit případné hrozby, s analýzou jednotlivých komponent těchto řešení, s jejich dopadem na výkonnost zabezpečovaného systému, se zhodnocením tohoto jejich dopadu a s doporučením pro jejich nasazení pro různá prostředí.
Abstract in different language: The diploma thesis Increase Linux security is a document, whose aim is introduce the reader with the security classification of information systems TCSEC, with the security level of operating systems GNU Linux, with the memory management mechanism that hosts the largest share of vulnerabilities and on which the increased security is largely built, with selected vulnerabilities caused by Linux's imperfections, with threats that can exploit these vulnerabilities to deliberate damage to the system, with selected solutions that will either eliminate the vulnerabilities directly or at least minimize the extent of damage that could be caused by potential threats, with the analysis of the individual components of these solutions, with their impact on the performance of the secured system, with an assessment of this impact and with recommendations for their deployment for different environments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
A14N0104Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce676,97 kBAdobe PDFView/Open
A14N0104Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce921,63 kBAdobe PDFView/Open
A14N0104Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce231,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.