Title: Energeticky efektivní ověřování v bezdrátových sítích
Other Titles: Energy efficient authentication in wireless networks
Authors: Podávka, Petr
Advisor: Ledvina Jiří, Ing. CSc.
Referee: Široký David, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27131
Keywords: ověřování;ověřovací protokoly;senzorické sítě;kryptografie;energetická efektivita;distribuce symetrického klíče
Keywords in different language: authentication;authentication protocols;sensor network;cryptography;energy efficiency;symmetric key distribution
Abstract: Diplomová práce se věnuje energeticky efektivním kryptografickým protokolům, které jsou vhodné k použití v bezdrátových senzorických sítích. Jako uzly takových sítí jsou použita tzv. nízkonákladová zařízení představující výpočetně, paměťově a napěťově omezená zařízení. Energetická efektivita použitých protokolů je tedy klíčová. V této práci jsou představeny vybrané protokoly určené k tomuto použití. Tyto protokoly jsou dále implementovány na konkrétním mikrokontroléru a je srovnána časová, respektive energetická náročnost těchto implementací.
Abstract in different language: Master thesis deals with energy efficient cryptographic protocols suitable to be used in wireless sensoric networks. Nodes of such networks consist of so called resource constrained devices having limited computing power, storage and capacity and limited lifespan caused by being powered from battery. Energy efficiency of used protocols is therefore crucial. Selected protocols designed for such use are presented in this thesis. These protocols are implemented on specific microcontroller and their time and power consumption is compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
A14N0106Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce365,2 kBAdobe PDFView/Open
A14N0106Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce431,34 kBAdobe PDFView/Open
A14N0106Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce221,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.