Název: Klasifikace uživatelů přistupujících k webovým službám
Další názvy: Classification of Web Service Users
Autoři: Pouba, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Oponent: Matějka Luboš, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27149
Klíčová slova: web;klasifikace;robot;vzory chování uživatele;statistická analýza;markovův model
Klíčová slova v dalším jazyce: web;classification;robot;user bahaviour pattern;statistical analysis;markov model
Abstrakt: Tato práce prozkoumává metody klasifikace uživatelů webových služeb podle jejich chování. Důraz je kladen zejména na klasifikaci lidských uživatelů a robotů. Zkoumaných metod je několik, od jednoduchého porovnávání časů přistupů na web ke klasifikátoru na bázi Markovova modelu. Součástí práce je také aplikace, která tyto metody využívá a testuje. Všechny metody v aplikaci byly vykoušeny, jejich úspěšnost změřena na několika datasetech a výsledky porovnány mezi sebou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis explores methods of classification of web users depending on their behaviour. it emhasizes classification of robots and human web users. There are multiple explored methods, from simple classification based on times of requests to classification based on Markov models. Another part of this thesis is an application that uses and tests these methods. All methods were tested and measured on multiple datasets and their results compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
jpouba_dp.pdfPlný text práce519,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0072Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce846,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0072Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce804,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0072Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce211,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27149

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.