Title: Klasifikace uživatelů přistupujících k webovým službám
Other Titles: Classification of Web Service Users
Authors: Pouba, Jindřich
Advisor: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Matějka Luboš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27149
Keywords: web;klasifikace;robot;vzory chování uživatele;statistická analýza;markovův model
Keywords in different language: web;classification;robot;user bahaviour pattern;statistical analysis;markov model
Abstract: Tato práce prozkoumává metody klasifikace uživatelů webových služeb podle jejich chování. Důraz je kladen zejména na klasifikaci lidských uživatelů a robotů. Zkoumaných metod je několik, od jednoduchého porovnávání časů přistupů na web ke klasifikátoru na bázi Markovova modelu. Součástí práce je také aplikace, která tyto metody využívá a testuje. Všechny metody v aplikaci byly vykoušeny, jejich úspěšnost změřena na několika datasetech a výsledky porovnány mezi sebou.
Abstract in different language: This thesis explores methods of classification of web users depending on their behaviour. it emhasizes classification of robots and human web users. There are multiple explored methods, from simple classification based on times of requests to classification based on Markov models. Another part of this thesis is an application that uses and tests these methods. All methods were tested and measured on multiple datasets and their results compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jpouba_dp.pdfPlný text práce519,21 kBAdobe PDFView/Open
A15N0072Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce846,49 kBAdobe PDFView/Open
A15N0072Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce804,4 kBAdobe PDFView/Open
A15N0072Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce211,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.