Název: Pokročilé vyhledávání v datech ze zpravodajských portálů
Další názvy: Advanced searching in data from news portals
Autoři: Přibáň, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Steinberger Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Konkol Michal, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27159
Klíčová slova: vyhledávání informací;elasticsearch;apache solr;apache lucene;mediagist;map míra;textové vyhledávání;cross-language evaluation forum
Klíčová slova v dalším jazyce: information retrieval;elasticsearch;apache solr;apache lucene;mediagist;map;text searching;cross-language evaluation forum
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je realizovat jednoduché a rozšířené vyhledávání pro systém MediaGist v datech ze zpravodajských portálů. MediaGist je on-line systém pro kroslinguální analýzu agregovaných zpráv a komentářů založený na technologii sumarizace a analýze sentimentu. V první části této práce jsou popsány základní principy vyhledávání informací. Druhá část práce se věnuje porovnání nástrojů Elasticsearch a Apache Solr umožňujících textové vyhledávání. Dále je popsán návrh~a~implementace vyhledávání za pomoci nástroje Elasticsearch. Poslední část práce zahrnuje testování a vyhodnocení vytvořeného vyhledávání.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this master thesis is to create simple and advanced searching for MediaGist system in data from news portals. MediaGist is an online system~for~crosslingual analysis of aggregated news and commentaries based on summarization and sentiment analysis technologies. In the first part of this work the basic principles of information retrieval are described. The second part deals with the comparison of Elasticsearch and Apache Solr, that allows text searching. Next is described design and implementation of the searching using the Elasticsearch tool. The last part contains testing and evaluation of the created searching.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_priban_text.pdfPlný text práce5,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0074Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce354,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0074Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce336,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0074Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce208,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27159

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.