Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorZajíčková, Iveta
dc.contributor.refereeKrčál Petr, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:31Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2018-01-15T15:02:31Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier66406
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27167
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje tématu Stranické systémy na komunální úrovni případ dvoustupňové samosprávy města Plzně. Cílem práce bylo zkoumáním stranického systému v Plzni posoudit, zda se shoduje rozložení politických sil v obou úrovních samosprávy tohoto města a zda je role politických stran v Plzni stejná jako na národní úrovni. První část práce je věnována přiblížení termínu decentralizace, samospráva a stranický systém. Základní princip samosprávy Statutárního města Plzně je představen v další části. Dva stupně samosprávy tvoří orgány, kterými jsou zastupitelstvo, rada, primátor nebo starosta. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením ve všeobecných, přímých a rovných volbách. Získat co nejvyšší počet mandátů je hlavním cílem politických stran. Porovnáním kandidátních listin a výsledků voleb ve zvoleném období 2002 až 2014 zjistíme, že stranický systém Plzně je tvořen maximálně sedmi stranami. Tvoří jej především strany s celonárodní působností. Fenomén komunálních voleb, lokální politické strany, má v Plzni zastoupení jen marginální. Pro vládu nad městem jsou strany nuceny uzavírat koalice. Většinou se rozložení politických sil i složení těchto koalic v Plzni shodují. Až výsledky posledních voleb v roce 2014 přinesly změnu.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66406-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstranický systémcs
dc.subjectsamosprávacs
dc.subjectkomunální politikacs
dc.subjectvolbycs
dc.subjectplzeňcs
dc.subjectzastupitelstvocs
dc.subjectvolební výsledkycs
dc.subjectkoalicecs
dc.titleStranické systémy na komunální úrovni - případ dvoustupňové samosprávy města Plzněcs
dc.title.alternativeThe party systems at the municipal level - the case of two-stage self-government of the city Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the Party systems at the municipal level - the case of two-stage self-government of the city Pilsen. The goal of the paper is to assess if there is a correspondence of distribution of political power in both levels of government in Pilsen, and whether is the role of political parties in Pilsen as same as at national level by examining party system in this city. The first part deals with clarifying the term of decentralization, self-government and party system. The basic principle of self-government of Statutory City Pilsen is presented in the next section. Two degrees of autonomy are represented by authorities, which are the city council, municipal council, Lord mayor or mayor. The mandate of a member of the city council arises from general, direct and equal elections. The main aim of political parties is to gain the highest number of mandates. By comparing the lists of candidates and election results at the selected period 2002-2014 we find that the party system of Pilsen is composed of seven parties maximally. It is represented mainly by parties on the national level. The phenomenon of municipal elections, the local political parties, has only marginal representation in Pilsen. For the government of the city are parties forced to conclude coalition. Usually the distribution of political power and the composition of these coalitions in Pilsen are identical. Till the results of the last elections in 2014 brought changes.en
dc.subject.translatedparty systemsen
dc.subject.translatedself-governmenten
dc.subject.translatedmunicipal politicsen
dc.subject.translatedelectionen
dc.subject.translatedpilsenen
dc.subject.translatedcouncilen
dc.subject.translatedelection resultsen
dc.subject.translatedcoalitionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce717,52 kBAdobe PDFView/Open
Zajickova.pdfPrůběh obhajoby práce233,16 kBAdobe PDFView/Open
Zajickova_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
zajickova-bp-pol-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.