Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMaňhalová, Kristýna
dc.contributor.refereePiknerová Linda, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-9-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:30Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2018-01-15T15:02:30Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier66564
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27172
dc.description.abstractTato práce se zabývá příčinami rozpadu státu v Nigérii.Cílem této práce je zjistit, zda je nebo není Nigérie rozpadlým státem. Práce je rozdělena na dvě části. První tvoří teoretický rámec a je zaměřena na vymezení základních pojmů, jako je moderní stát, rozpadlý stát podle Roberta Rotberga, Williama Zartmana a Šárky Waisové. Poté je Nigérie analyzována pomocí sociálních, ekonomických a politicko-vojenských indikátorů Fragile States Index. Druhá část je věnována historii, vzniku islamistické skupiny Boko Haram a konfliktům, probíhajícím v Nigérii. V závěru jsou použity poznatky z teroetické části na případ v Nigérii.cs
dc.format42 s. (58 558 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnigériecs
dc.subjectrozpadlý státcs
dc.subjectboko haramcs
dc.subjectterorismuscs
dc.subjectkonfliktycs
dc.titleAfrické konflikty po skončení studené války: příčiny rozpadu státu v Nigeriics
dc.title.alternativeAfrican conflicts after the Cold War: causes of failure state in Nigeriaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to find out if Nigeria is failed state. The study consists of two parts. The first one is theoretical part and its focused on the interpretation of the fundamental terms what is modern state, what is failed and collapsed state according to Rotberg, Waisová, Zartmann.. And then this thesis analysis Nigeria on the basis of the social, economic and political and military indicators of the Fragile States Index. The second part will be dedicated to history, current situation in Nigeria, creation of Islamist group Boko Haram and conflicts in Nigeria. At the end I will compare conclusions with the theoretical part to find out if Nigeria is a failed state.en
dc.subject.translatednigeriaen
dc.subject.translatedfailed stateen
dc.subject.translatedboko haramen
dc.subject.translatedterrorismen
dc.subject.translatedconflictsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Manhalova.pdfPrůběh obhajoby práce310,32 kBAdobe PDFView/Open
Manhalova_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Manhalova_BP_ved_BAS.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.