Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHejleková, Magdaléna
dc.contributor.refereeRosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-5
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:25Z-
dc.date.available2016-6-30
dc.date.available2018-01-15T15:02:25Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier69684
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27177
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat baskický region a jeho práva na sebeurčení na základě vybrané teorie secese. V této práci bylo věnováno analýze secese a teoretickým přístupům, následně byla provedena analýza Baskicka skrze historii až po současnost. Na základě této analýzy bylo možné zjistit, že se území značně liší od zbytku státu. Díky rozboru bylo zjištěno, jaký teoretický přístup je možný aplikovat na baskický případ, skrze který byla příležitost definovat, zda region právo na secesi má či nikoliv.cs
dc.format40 s. (64 566 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbaskickocs
dc.subjectsecesecs
dc.subjectteorie národního sebeurčenícs
dc.subjectbaskický nacionalismus.cs
dc.titlePrávo na secesi - příklad Baskickacs
dc.title.alternativeThe right to secession - the case of the Basque Countryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMain target of this bachelor thesis was to analyze the Basque region and its right to self-determination based on the selected theories of secession. In this work we have been devoted to the analysis of theoretical approaches secession and subsequently analysis was carried out thought from the Basque history to the present. On this analysis, it was possible to determine that area differs significantly from the rest of the state. Thanks analysis was revealed what kind of theoretical approach can be applied to the Basque case, through which the opportunity to define whether the region has the right to secession or not.en
dc.subject.translatedbasque countryen
dc.subject.translatedsecessionen
dc.subject.translatedtheory of national self-determinationen
dc.subject.translatedbasque nationalism.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace; Hejlekova.pdfPlný text práce901,97 kBAdobe PDFView/Open
Hejlekova-bp-MVBAS.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hejlekova-bp-mvbas.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hejlekova.pdfPrůběh obhajoby práce364,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.