Title: Příčiny neúspěchu panarabské myšlenky
Other Titles: The reasons of failure of Pan-Arabism
Authors: Zemanová, Edita
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27178
Keywords: panarabismus;arabský nacionalismus;islamismus;násir;kaddáfí;egypt;irák;sýrie;libye
Keywords in different language: pan-arabism;arab nationalism;islamism;nasser;gaddafi;egypt;iraq;syria;libya
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zmapovat vznik, vývoj a následně neúspěch panarabské mylšenky. V teoretické části práce (1. kapitola) se zaměřuji na různé autory a na to, jak přistupují k panarabismu. Někteří autoři chápou pojmy panarabismus a arabský nacionalismus jako synonyma, někteří nikoliv. Empirická část je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola bakalářské práce pojednává o vzniku arabského nacionalismu a jeho následném vývoji během nadvlády Osmanské říše a později během nadvlády evropských mocností. Arabský nacionalismus byl nejprve antiimperialistický. Třetí kapitola se zaměřuje na poválečný vývoj arabského nacionalismu. V tomto období získaly arabské státy nezávislost a začaly se objevovat integrační snahy arabských států ( například založení Ligy arabských států). V této době se arabský nacionalismus změnil z antiimperialistického na revoluční a objevily se nové myšlenkové proudy (například násirismus nebo baasismus). Čtvrtá kapitola se věnuje vývoji panarabismu během padesátých a šedesátých let 20. století. V této kapitole jsou zníměny panarabské snahy Gamála Násira, také ostatní panarabské projekty a prohra v šestidenní válce, díky které začala panarabská myšlenka upadat. V tomto období se objevily dvě ideologie, které začaly panarabskou myšlenku ohrožovat, a to státocentrický nacionalismus a islamismus. Pátá kapitola mapuje vývoj panarabismu během sedmdesátých let 20. století. Jsou zde zmíněny panarabské snahy Muammara Kaddáfího, ale i vzestup státocentrického nacionalismu a mezi běřnými obyvateli islamismu, které se staly hrozbou pro panarabskou myšlenku. Šestá kapitola zkoumá vývoj panarabismu během osmdesátých a devadesátých let 20. století, tedy věnuje se dalšímu ohrožení panarabismu islamismem a státocentrickým nacionalismem a také irácké anexi Kuvajtu, která vedle ke konci panarabské myšlenky. V záverečné části práce shrnu a vysvětlím příčiny neúspěchu panarabismu.
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis is to study the creation and the development of pan-Arabism and consequently to analyze end of pan-Arabism. In the theoretical part of my thesis (the first chapter) I am focusing on different authors and their attitudes towards pan-Arabism and Arab nationalism. Empircial part is divided into five chapters. The second chapter deals with creation and development of Arab nationalism when Arab states were under rule of Ottoman empire and lately when they were under the rule of European states. At this time Arab nationalism was anti-imperialistic. In the third chapter I am analyzing development of Arab nationalism after the Second World war when Arab states became independent. Arab nationalism has changed from anti-imperialistic to revolutionary and new ideologies had appeared (Nasserism and Baathism). The fourth chapter is focused on pan-Arabism in 1950s and 1960s. There are mentioned projects of pan-Arabism and also the defeat of Arab states in The Six-Day War which caused the decline of pan-Arabism. The fifth chapter is focused on pan-Arabism in 1970s. There are described Gaddafi's pan-Arabic projects and also the rise of state-centric nationalism and islamism. Those ideologies became a threat for pan-Arabism. The sixth chapter is about the rise of islamism among people in 1980s and about the end of pan-Arabism in 1990s. There is mentioned Iraqi invasion of Kuwait and there is described the end of pan-Arabism. In the conclusion I am analyzing the causes of failure of pan-Arabism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp final.pdfPlný text práce440 kBAdobe PDFView/Open
BP_Zemanova_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova-bp-mvbas.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova.pdfPrůběh obhajoby práce381,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.