Title: Pobaltí jako transnacionální region
Other Titles: The Baltic States as transnational region
Authors: Hanzlíčková, Markéta
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27188
Keywords: estonsko;litva;lotyšsko;transnacionální region;historie;politická kultura;spolupráce;integrace;kultura
Keywords in different language: estonia;lithuania;latvia;transnational region;history;political culture;cooperation;integration;culture
Abstract: Tématem práce je Pobaltí jako transnacionální region. Cílem práce je analyzovat Estonsko, Litvu a Lotyšsko v hlavních znacích transnacionálního regionu a určit, ve kterých z nich mohou existovat určité pochybnosti o Pobaltí jako transnacionálním regionu. Práce se zaměřuje na historii států, národnostní složení obyvatelstva, náboženství převládající v těchto zemích, politickou kulturu, spolupráci a integraci na vojenské, politické a ekonomické úrovni a také na kulturu a kulturní spolupráci.
Abstract in different language: The theme of this thesis is The Baltic States as transnational region. The aim of this thesis is to analyse Baltic States in the main characteristics of transnational region and determine in which of them can be some doubt about these states as transnational region. This thesis is focused on history of Estonia, Lithuania and Latvia, ethnical and religious composition of the society, political culture, military, political and economical cooperation and integration and also on culture and cultural cooperation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Marketa Hanzlickova.pdfPlný text práce484,48 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlickova_BP_mv-bas_oponent.pdfPosudek oponenta práce157,2 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlickova-bpved-MV-BAS.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlickova.pdfPrůběh obhajoby práce303,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.