Title: Obsahová analýza programatiky a mediálních reprezentací politické strany Úsvit - Národní koalice pohledem teorií politického extremismu a radikalismu
Other Titles: Content analysis of program and media representation of political party Úsvit - Národní koalice from the theory of political extremism and radicalism.
Authors: Kohout, Stanislav
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27194
Keywords: extremismus;radikalismus;pravicový radikalismus;pravicový extremismus;populismus;úsvit - národní koalice;obsahová analýza programatiky a mediálních reprezentací;periodikum národní listy.
Keywords in different language: extremism;radikalism;right-wing extremism;right-wing radicalism;populism;dawn - national coalition;content analysis of programmatics and media representation;journal "national journal".
Abstract: Bakalářská práce nese název "Obsahová analýza programatiky a mediálních reprezentací politické strany Úsvit - Národní Koalice pohledem teorií politického extremismu a radikalismu". První část práce je teoretická a představuje teorie extremismu, radikalismu a populismu. Dále je představena politická strana Úsvit - Národní Koalice, její vznik a členové strany, včetně vnitřního fungování. Teoretická část práce také obsahuje metodologickou kapitolu, ve které je představena obsahová analýza, jež umožňuje objektivní a systematický popis programatiky a mediálních reprezentací strany. Ve druhé části práce jsou aplikovány teorie extremismu a radikalismu na mediální reprezentace a programatiku strany. Součástí obsahové analýzy je rovněž stranické periodikum "Národní listy".
Abstract in different language: The bachelor thesis called "Content analysis of programmatics and media representation of political party Dawn - the National Coalition in the point of view of political extremism and radicalism". The first part deals with various theories of extremism, radicalism and populism. In this part is also some information about the political party - party's inner workings by the statutes, the origin of the party, its members etc. The theoretical parts also includes a methodological chapter, which is devoted to a content analysis with a systematic description of their media presentations. The second part of this thesis contains theory of extremism and radicalism at media presentations and programmatics of the party. This part also includes presentations of the party in their journal "National journal".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obsahova analyza programatiky a medialnich reprezentaci politicke strany Usvit - Narodni Koalice pohledem teorii politickeho extremismu a radikalismu.pdfPlný text práce834,28 kBAdobe PDFView/Open
Kohout_BP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kohout-bp-politologie.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kohout.pdfPrůběh obhajoby práce270,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.