Title: Postihování korupce v komunistickém Československu
Other Titles: Penalization of corruption in communistic Czechoslovakia
Authors: Straka, Daniel
Advisor: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27203
Keywords: korupce;postihování;komunismus;československo;ksč;babinský;nomenklatura
Keywords in different language: corruption;penalization;communism;czechoslovakia;communistic party;babinský;nomenclature
Abstract: Cílem této práce je analýza postihování korupce v komunistickém Československu. V první a druhé kapitole je ustaven teoretický a společenský rámec nutný pro hlavní část práce zaměřenou na postihování korupce. První kapitola obsahuje teorii fenoménu- definice, typologii, formy korupce a související pojmy, stejně jako přístupy ke korupci a její měření. Druhá kapitola je věnována korupci v komunistických režimech a především v komunistickém Československu. V této části jsou také zdůrazněny nejdůležitější faktory, které determinovaly rozvoj a udržování korupce ve společnosti. Třetí kapitola je zaměřená na to, jak komunistická strana přemýšlela o korupci, a na zákonný rámec postihování korupce. To je doplněno konkrétními případy korupčního chování a postihů.
Abstract in different language: The aim of this paper is to analyse penalization of corruption in Czechoslovakia during the communistic era (1948-1989). In the first and second chapter of the paper is set up some theoretical and societal framework necessary for the main part focused on penalization. The first chapter includes theory of the phenomenon definitions, typology, forms of corruption and related concepts as well as attitudes to corruption and its measuring. The second chapter is dedicated to corruption in communistic regimes and especially in communistic Czechoslovakia. The most crucial factors, which determined the development and maintaining of corruption in the society, are highlighted in this part. The third chapter is focused on how the communistic party thought about corruption and shows the legal basis, which was also developed by the party. This is complemented with concrete cases of corruption and punishments of this illegal behaviour.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Daniel_Straka.pdfPlný text práce831,2 kBAdobe PDFView/Open
Straka_BP_pol_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce147,42 kBAdobe PDFView/Open
Straka-bp-pol.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Straka.pdfPrůběh obhajoby práce303,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.