Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBělík, Milan
dc.contributor.authorBrašna, Václav
dc.contributor.refereeRaková, Lenka
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:23Z-
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:23Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-09
dc.identifier47384
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2720
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie využívané po celém světě. Jsou zde nastíněny základní principy výroby elektrické energie pomocí těchto zdrojů. Dále jsou v této práci analyzovány přírodní podmínky dávající příležitost k výrobě elektrické energie. Jsou zde popsána základní technická zařízení v elektrárnách. V závěrečné části se práce zaměřuje na vývoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v různých oblastech světa.cs
dc.format140 s. (237 693 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectsluneční energiecs
dc.subjectvětrná energiecs
dc.subjectgeotermální energiecs
dc.subjectvodní energiecs
dc.subjectenergie mořecs
dc.subjectbiomasacs
dc.titleVývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve světěcs
dc.title.alternativeEvolution and development of renewable energy sources in the worlden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis aims at renewable resources of energy that are used worldwide. There are described basic principles of producing electricity by help of these resources. Furthermore, natural conditions are analyzed, that are giving opportunity to produce electricity. Then, basic technical devices in power stations are described. The final part deals with development of producing electricity from renewable resources in different areas of the world.en
dc.subject.translatedrenewable energyen
dc.subject.translatedsolar energyen
dc.subject.translatedwind energyen
dc.subject.translatedgeothermal energyen
dc.subject.translatedhydropoweren
dc.subject.translatedocean energyen
dc.subject.translatedbiomassen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav Brasna - Diplomova prace.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
047384_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,09 kBAdobe PDFView/Open
Brasna_O.pdfPosudek oponenta práce533,52 kBAdobe PDFView/Open
047384_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce118,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.