Title: Zkoušky odolnosti v elektromagnetické kompatibilitě
Other Titles: Immunity tests in electromagnetic compatibility
Authors: Žitný, Tomáš
Advisor: Hromádka, Miroslav
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2721
Keywords: EMC;elekromagnetická kompatibilita;zkouška odolnosti;vysokofrekvenční měření;bezodrazová komora;zkušební signál;ČSN EN 61000-4-3;ČSN EN 61000-4-6
Keywords in different language: EMC;electromagnetic compatibility;immunity test;RF measurement;anechoic chamber;test signal;EN 61000-4-3;EN 61000-4-6
Abstract: Tato práce uvádí přehled imunitních zkoušek EMC a jejich zkušební signály, podrobně jsou rozebrány zkoušky vysokofrekvenčním rušením. Praktická část se zabývá vysokofrekvenčním měřením odolnosti vůči vyzařovanému vysokofrekvenčnímu poli podle normy ČSN EN 61000-4-3, měřením odolnosti proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli podle normy ČSN EN 61000-4-6 a návrhem laboratorních úloh pro cvičení z předmětu KEE-EMC.
Abstract in different language: This diploma thesis provides an overview of EMC immunity testing and its test signals. The high-frequency immunity tests are analysed in detail. The practical part deals with radiated radio frequency electromagnetic field immunity testing according to the EN 61000-4-3 Standard and with immunity testing to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields according to the EN 61000-4-6 Standard. Also, some labs were designed for training in the course - KEE EMC.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zkousky odolnosti v elektomagneticke kompatibilite.pdfPlný text práce3,8 MBAdobe PDFView/Open
047385_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,54 kBAdobe PDFView/Open
047385_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,39 kBAdobe PDFView/Open
047385_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.