Název: Zkoušky odolnosti v elektromagnetické kompatibilitě
Další názvy: Immunity tests in electromagnetic compatibility
Autoři: Žitný, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Hromádka, Miroslav
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2721
Klíčová slova: EMC;elekromagnetická kompatibilita;zkouška odolnosti;vysokofrekvenční měření;bezodrazová komora;zkušební signál;ČSN EN 61000-4-3;ČSN EN 61000-4-6
Klíčová slova v dalším jazyce: EMC;electromagnetic compatibility;immunity test;RF measurement;anechoic chamber;test signal;EN 61000-4-3;EN 61000-4-6
Abstrakt: Tato práce uvádí přehled imunitních zkoušek EMC a jejich zkušební signály, podrobně jsou rozebrány zkoušky vysokofrekvenčním rušením. Praktická část se zabývá vysokofrekvenčním měřením odolnosti vůči vyzařovanému vysokofrekvenčnímu poli podle normy ČSN EN 61000-4-3, měřením odolnosti proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli podle normy ČSN EN 61000-4-6 a návrhem laboratorních úloh pro cvičení z předmětu KEE-EMC.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis provides an overview of EMC immunity testing and its test signals. The high-frequency immunity tests are analysed in detail. The practical part deals with radiated radio frequency electromagnetic field immunity testing according to the EN 61000-4-3 Standard and with immunity testing to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields according to the EN 61000-4-6 Standard. Also, some labs were designed for training in the course - KEE EMC.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zkousky odolnosti v elektomagneticke kompatibilite.pdfPlný text práce3,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047385_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047385_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047385_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2721

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.