Title: Rozvojová pomoc jako nástroj uznání státu: příklad Tchajwanu
Other Titles: Development Aid as a Tool of State Recognition: Example of Taiwan
Authors: Čechová, Gabriela
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27210
Keywords: tchaj-wan;suverenita;mezinárodní postavení;zahraniční politika;nástroje zahraniční politiky;rozvojová pomoc
Keywords in different language: taiwan;sovereignty;international status;foreign policy;tools of foreign policy;development aid
Abstract: Cílem práce je analyzovat tchajwanskou rozvojovou pomoc jako nástroj zahraniční politiky s cílem získání mezinárodního uznání.Teoretická část práce se zaměřuje na definování suverenity, zahraniční politiky a rozvojové pomoci. Empirická část se zaměřuje především na charakteristiku tchajwanské rozvojové pomoci a dále na její výsledky v rámci výzkumného období od roku 1971 do roku 2017. Závěr práce hodnotí změny charakteru tchajwanské rozvojové pomoci a její výsledky.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to analyse development aid as a tool of foreign policy for achievement international recognition. The theoretical part is focused on definition of sovereignty, foreign policy and development aid. The empirical part is focused on characteristics of Taiwanese development aid and also on its results within research period since 1971 to 2017. The conclusion evaluates changes of Taiwanese development aid and also its results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Gabriela Cechova.pdfPlný text práce891,55 kBAdobe PDFView/Open
Cechova-bp-mvbas.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Cechova_BP_ved_MV_BAS.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Cechova.pdfPrůběh obhajoby práce320,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.