Title: Reformy Mezinárodního měnového fondu v novém světovém pořádku
Other Titles: Reforms of the International Monetary Fund in new world order
Authors: Černý, Michal
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27214
Keywords: mezinárodní měnový fond;reformy kvót;členské kvóty;hrubý domácí produkt;světová ekonomika;nový světový pořádek;měnový systém;hlasovací síla uvnitř mmf;emerging markets;rychle rozvíjející se trhy
Keywords in different language: international monetary fund;imf quotas reforms;gross domestic product;global economy;new world order;monetary system;voting power at the imf;emerging markets
Abstract: Práce popisuje fungování MMF a průběh reforem členských kvót MMF za posledních 27 let. Dále hodnotí jak se reformy těchto kvót projevily na hlasovací síle jednotlivých členských států, a zda rozdělení hlasů uvnitř MMF odpovídá relativní pozici daného členského státu ve světové ekonomice.
Abstract in different language: This thesis describes how the IMF works and also describes the process of the reforms of the IMF Quotas in last 27 years. It also evaluates how did these reforms changed the voting power of member states and if the shares of votes correspond with relative position of each state in global economy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Michal Cerny.pdfPlný text práce799,85 kBAdobe PDFView/Open
BP_Cerny_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Cerny-BP-MV_BAS.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Cerny.pdfPrůběh obhajoby práce337,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.