Title: Americké zájmy na Kavkaze a Rusko
Other Titles: American interests on Caucasus and Russia
Authors: Mattas, Tomáš
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27215
Keywords: národní zájem;zahraniční politika;arménie;ázerbájdžán;gruzie;usa;rusko;bilaterální dohoda;konflikt
Keywords in different language: national interest;foreign policy;armenia;azerbaijan;georgia;usa;russia;bilateral agreement;conflict
Abstract: Práce se věnuje zahraniční politice zakavkazských zemí, Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie. Cílem práce je na základě analýzy zahraniční politiky zjistit, zda se zahraniční politika jihokavkazských zemí orientuje spíše směrem k USA nebo Rusku.
Abstract in different language: The thesis is dedicated to foreign policy of the South Caucasus states, Armenia, Azerbaijan and Georgia. The aim of the thesis is to analyze foreign policy of the South Caucasus countries whether is oriented toward the US or Russia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Mattas.pdfPlný text práce888,87 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mattas_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Mattas-bp-OP-MV-BAS.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Mattas.pdfPrůběh obhajoby práce307,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.