Title: Javascriptové a PHP frameworky a knihovny jako pomocník při tvorbě webů s rozšířenými funkcemi
Other Titles: Javascript and PHP frameworks and classes for easier creation of web sites with advanced functionalities
Authors: Neužil, Petr
Advisor: Jakeš Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27238
Keywords: php;javascript;framework;knihovna;modul;plugin
Keywords in different language: php;javascript;framework;library;module;plugin
Abstract: Práce se zabývá PHP a Javascriptovými frameworky a knihovnami. Součástí je ucelený přehled těchto nástrojů, který usnadňuje orientaci v dostupných nástrojích. Vybraná společná kritéria pro všechny nástroje vytvářejí základní porovnání. V práci jsou blíže představeny vybrané frameworky a knihovny. Na příkladech je ilustrováno řešení konkrétních problémů a díky tomu si čtenář může udělat obrázek o složitosti práce s vybranými nástroji.
Abstract in different language: The thesis deals with PHP and Javascript frameworks and libraries. An integrated overview of these tools, which facilitates moving around by using accessible tools, is a part of it. Chosen criteria, that are in common for all tools, create basic comparisons. Chosen frameworks and libraries are further introduced in this thesis. Illustrations of specific solutions to problems are shown in examples and thanks to this the reader can have an idea concerning the complexity of work when using certain tools
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Neuzil hodnoceni424.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Neuzil oponent300.pdfPosudek oponenta práce617,53 kBAdobe PDFView/Open
Neuzil protokol435.pdfPrůběh obhajoby práce337,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.