Název: Praktická realizace sady příkladů pro výuku biodiverzity
Další názvy: Practical realization of a set of examples for teaching biodiversity
Autoři: Randa, Michal
Vedoucí práce/školitel: Přibáň Tomáš, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27229
Klíčová slova: seriózní hra;herní princip;pravidlo hry;základní škola;programování;stencyl;gamifikace;příroda;biodiverzita;chyť a pusť
Klíčová slova v dalším jazyce: serious game;game principle;game rule;elementary school;programming;stencyl;gamification;nature;biodiversity;drag and drop
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na realizace příkladů pro výuku biodiverzity formou vzdělávací hry. Mezi hlavní cíle práce patří představení pojmu Serious games i jejich základních principů a vytvoření vzdělávací hry zaměřené na výuku biodiverzity.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the implementation examples for teaching biodiversity through educational games. The main goals of this work is to demonstrate the concept of Serious games and their basic principles and create educational games aimed at teaching biodiversity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Randa_Michal.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Randa oponent483.pdfPosudek oponenta práce568,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Randa_hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce440,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Protokol Randa511.pdfPrůběh obhajoby práce381,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27229

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.