Název: Elektronické součástky citlivé na vlhkost, měření jejich citlivosti a zásady manipulace s nimi ve výrobním podniku
Další názvy: Moisture sensitive devices, its measurement and control in production.
Autoři: Pinc, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Milan
Oponent: Blecha, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2723
Klíčová slova: relativní vlhkost;proces přetavení;řízení kvality;elektronická součástka;substrát;pouzdro
Klíčová slova v dalším jazyce: relative humidity;reflow assembly;quality management;electronic device;substrate;package
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá součástkami citlivými na vlhkost, skladováním a manipulaci s nimi ve výrobním procesu. Seznamuje s riziky těchto součástek při pájení přetavením. Uvádí třídy citlivosti součástek na vlhkost a postup klasifikace součástek do těchto tříd pomocí měření, včetně návrhu laboratorní úlohy pro zkušební měření na součástkách citlivých na vlhkost. Dále popisuje systém řízení kvality ve společnosti Integrated Microelectronics a poskytuje návrh pro zakomponování kontroly součástek citlivých na vlhkost do tohoto systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with the moisture-sensitive components, their storage and handling in the manufacturing process. Introduces the risks of these components during the reflow soldering. Specifies moisture sensitivity levels and their classification process by measurement, including a proposal for laboratory measurement on components sensitive to moisture. It also describes the quality management system at Integrated Microelectronics company and provides a blueprint for implementation of moisture sensitive component control into the quality management system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Pinc Jakub.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047601_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pinc_o.pdfPosudek oponenta práce579,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047601_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2723

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.