Title: Elektronické součástky citlivé na vlhkost, měření jejich citlivosti a zásady manipulace s nimi ve výrobním podniku
Other Titles: Moisture sensitive devices, its measurement and control in production.
Authors: Pinc, Jakub
Advisor: Šíma, Milan
Referee: Blecha, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2723
Keywords: relativní vlhkost;proces přetavení;řízení kvality;elektronická součástka;substrát;pouzdro
Keywords in different language: relative humidity;reflow assembly;quality management;electronic device;substrate;package
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá součástkami citlivými na vlhkost, skladováním a manipulaci s nimi ve výrobním procesu. Seznamuje s riziky těchto součástek při pájení přetavením. Uvádí třídy citlivosti součástek na vlhkost a postup klasifikace součástek do těchto tříd pomocí měření, včetně návrhu laboratorní úlohy pro zkušební měření na součástkách citlivých na vlhkost. Dále popisuje systém řízení kvality ve společnosti Integrated Microelectronics a poskytuje návrh pro zakomponování kontroly součástek citlivých na vlhkost do tohoto systému.
Abstract in different language: This master thesis deals with the moisture-sensitive components, their storage and handling in the manufacturing process. Introduces the risks of these components during the reflow soldering. Specifies moisture sensitivity levels and their classification process by measurement, including a proposal for laboratory measurement on components sensitive to moisture. It also describes the quality management system at Integrated Microelectronics company and provides a blueprint for implementation of moisture sensitive component control into the quality management system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Pinc Jakub.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
047601_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,69 kBAdobe PDFView/Open
Pinc_o.pdfPosudek oponenta práce579,6 kBAdobe PDFView/Open
047601_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.