Title: Datová cloudová úložiště v prostředí základní školy
Other Titles: Data cloud storage in the elementary school
Authors: Beška, Jiří
Advisor: Baťko Jan, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27229
Keywords: cloud;cloud computing;komponenty cloudu;virtualizace;modely nasazení;modely služeb;zálohování dat;cloudová úložiště;online dotazník;návrh cloudového řešení
Keywords in different language: cloud;cloud computing;cloud components;virtualization;deployment models;service models;data backups;cloud storage;online questionnaire;design of a cloud solution
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je představit vybraná datová cloudová úložiště, analyzovat požadavky základních škol na jejich využití a na základě získaných výsledků popsat a porovnat vhodná cloudová řešení a představit příklady možného použití cloudových úložišť v prostředí základní školy.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to present a selected data cloud repository, to analyze the requirements of the primary schools for their use and to describe and compare the appropriate cloud solutions and to present examples of the possible use of cloud repositories in the elementary school environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beska_BP.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
BESKA_HODNOCENI_VEDOUCIHO.PDFPosudek vedoucího práce95,61 kBAdobe PDFView/Open
Beska oponent486.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Beska512.pdfPrůběh obhajoby práce378,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.