Title: Specifika aplikací pro tablety určených pro seniory
Other Titles: Specifics of tablets applications intended for seniors
Authors: Topinka, Jan
Advisor: Přibáň Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27232
Keywords: aplikace pro seniory;základní zásady tvorby;tvorba;aplikace pro tablety;vhodné pro seniory;seznam kritérií;u3v;výzkumné šetření;vývoj aplikací
Keywords in different language: applications for seniors;the basic principles of the creation;production;application for tablets;suitable for seniors;a list of criteria;u3v;a research application development
Abstract: Cílem této bakalářské práce je na základě teoretického studia, praktického testování vybraných aplikací při výuce na Univerzitě třetího věku ZČU a dotazníkového šetření určit hlavní zásady tvorby aplikací vhodných pro seniory.
Abstract in different language: The aim of this thesis is based on theoretical studies, practical testing of selected applications in teaching at the University of the Third Age ZČU and the survey to identify the main principles of creating applications suitable for the elderly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Topinka_KS_2017.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Topinka.pdfPosudek vedoucího práce130,88 kBAdobe PDFView/Open
Topinka posudek397.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Topinka protokol437.pdfPrůběh obhajoby práce343,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.