Title: Návrh a provedení modernizace podnikové datové sítě
Other Titles: Analysis and renovation of the corporate data network
Authors: Merhout, Vladislav
Advisor: Toman Jiří, Dr. Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27230
Keywords: směrovač;počítačová síť;cisco;juniper;qos
Keywords in different language: router;computer network;cisco;juniper;qos
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a provedením modernizace podnikové datové sítě. V dané problematice jsem analyzoval původní nemodernizovanou síť, na základě výsledků analýzy jsem specifikoval návrh modernizace a tento návrh realizoval. Modernizace byla realizována výměnou zařízení a novou konfigurací. Pro zjištění úspěšnosti modernizace byla provedena sada testů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with designing and modernization of a company data network. I analyzed the current obsolete network and based on the results of the analysis, I specified the design of the modernization which was realized then by exchanging devices and a new configuration. A set of tests was run to verify the modernization success.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VladislavMerhout2017.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Merhout posudek406.pdfPosudek oponenta práce633,22 kBAdobe PDFView/Open
Merhout_Vladislav_BP_scan.pdfPosudek vedoucího práce188,36 kBAdobe PDFView/Open
Merhout protokol434.pdfPrůběh obhajoby práce337,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.