Title: Realizace multimediálních komponent s využitím volně dostupných cloudových aplikací
Other Titles: Realisation of multimedia components using freely available cloud-based applications
Authors: Hudec, Ondřej
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27241
Keywords: cloud;cloudové aplikace;multimédia;video;audio;úprava videa;úprava zvuku
Keywords in different language: cloud;cloud applications;multimedia;video;audio;video editing;audio editing
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat cloudové aplikace pro úpravu videa a audia v rámci svých kategorií. Ve stručnosti jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti multimédií a cloudových aplikací. Představení jednotlivých aplikací slouží k teoretickému srovnání aplikací. Během praktického srovnání jednotlivých aplikací je zároveň realizován i návod k objasnění hlavních funkcí vybraných aplikací. V závěru práce je poté pojednáno o využití cloudových služeb a aplikací v praxi.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to compare cloud applications for editing video and audio within their categories. In brief, the basic concepts of multimedia and cloud applications are explained. Introducing individual applications serves to theoretical comparison of applications. During the practical comparison of the individual applications, the basic functions of the application are also described. At the end of the thesis is discussed the use of cloud services and applications in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hudec_BP.pdfPlný text práce7,46 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Ondrej Hudec (2017).pdfPosudek vedoucího práce5,43 MBAdobe PDFView/Open
Hudec oponent482.pdfPosudek oponenta práce712,11 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Hudec517.pdfPrůběh obhajoby práce391,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.