Název: Mapový systém pro orientaci v budově (areálu) pro mobilní telefony
Další názvy: Map System for in-building Orientation for cellular Phones
Autoři: Předota, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kropík, Petr
Oponent: Štekl, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2725
Klíčová slova: Android;mapový systém;mobilní telefon;navigace
Klíčová slova v dalším jazyce: Android;map system;smartphone;navigation
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou vývoje aplikací pro mobilní telefony, zvláště se zabývá vývojem pro mobilní operační systém Android. Cílem práce je shrnout principy operačního systému Android a vytvořit aplikaci pro mobilní telefon, která bude sloužit jako mapový systém pro orientaci v budovách v areálu Bory Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with issues of mobile application development especilally the development of the mobile operating system Android. The objective of this work is to summarize principles of Android OS and to create an application for mobile phones which will work like a map system for in-building orientation in the area of Bory Campus of the University of West Bohemia in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pavel_Predota_2012.pdfPlný text práce5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Predota_V.pdfPosudek vedoucího práce636,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Predota_O.pdfPosudek oponenta práce667,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047625_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2725

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.