Title: Mapový systém pro orientaci v budově (areálu) pro mobilní telefony
Other Titles: Map System for in-building Orientation for cellular Phones
Authors: Předota, Pavel
Advisor: Kropík, Petr
Referee: Štekl, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2725
Keywords: Android;mapový systém;mobilní telefon;navigace
Keywords in different language: Android;map system;smartphone;navigation
Abstract: Práce se zabývá problematikou vývoje aplikací pro mobilní telefony, zvláště se zabývá vývojem pro mobilní operační systém Android. Cílem práce je shrnout principy operačního systému Android a vytvořit aplikaci pro mobilní telefon, která bude sloužit jako mapový systém pro orientaci v budovách v areálu Bory Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: This work deals with issues of mobile application development especilally the development of the mobile operating system Android. The objective of this work is to summarize principles of Android OS and to create an application for mobile phones which will work like a map system for in-building orientation in the area of Bory Campus of the University of West Bohemia in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavel_Predota_2012.pdfPlný text práce5 MBAdobe PDFView/Open
Predota_V.pdfPosudek vedoucího práce636,27 kBAdobe PDFView/Open
Predota_O.pdfPosudek oponenta práce667,75 kBAdobe PDFView/Open
047625_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.