Název: Dovolená
Další názvy: Holiday leave
Autoři: Poklopová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Flajšhansová, Vendula
Oponent: Lindová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2728
Klíčová slova: dovolená;krácení dovolené;náhrada mzdy za dovolenou;zákoník práce
Klíčová slova v dalším jazyce: holiday leave;shortening leave;wage compensation;labour code
Abstrakt: Diplomová práce se nejprve zabývá mateřskou a rodičovskou dovolenou. Následně popisuje jednotlivé druhy dovolené (dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část, dovolenou za odpracované dny, dodatkovou dovolenou a dovolenou nad rámec zákoníku práce). Další část diplomové práce se zaměřuje na čerpání dovolené a náhradu mzdy poskytovanou při čerpání dovolené. Zabývá se také případy, kdy lze nevyčerpanou dovolenou proplatit. Dále se diplomová práce zaměřuje na krácení dovolené. V závěrečných kapitolách je poukázáno na některé nedostatky současné právní úpravy a jsou uvedeny i příklady z judikatury Nejvyššího soudu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this diploma thesis is Holiday leave. The first part describes a maternity and parental leave. The following chapter deals with the types of holiday leave. I described the conditions that must be fulfilled to get an entitlement for each type of holiday. The next part describes how the employee takes a leave. The very important but also very unpopular part of the Labor Code are the articles that are concerning with shortening of the leave. The shortening means that the employee gets the less time of leave due to some reasons that I wrote in chapter 7.Current legal regulation has some shortcomings. I tried to explain some of them in chapter 8. These days is prepared an amendment to the Labour Code so maybe some of these problems will be removed. The last part of this diploma thesis describes some judicial decisions and brings the brief comment to these cases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pdf(1).Poklopova.pdfPlný text práce543,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
doc(1).Poklopova-1.docPosudek vedoucího práce408,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
pdf(1).Poklopova-2.pdfPosudek oponenta práce82,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Poklopova Zdenka.pdfPrůběh obhajoby práce28,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2728

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.