Název: Experimenty s alkalickými kovy ve výuce chemie na střední škole
Další názvy: Alkali Metals Experiments in Chemistry Classes at Secondary Schools.
Autoři: Duchková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Štrofová, Jitka
Oponent: Sirotek, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2730
Klíčová slova: Alkalické kovy;fyzikální a chemické vlastnosti;výskyt;využití;experiment;sřední škola.
Klíčová slova v dalším jazyce: Alkali metals;physical and chemical qualities;occurrence;usage;experiment;secondary school.
Abstrakt: Tématem diplomové práce jsou Experimenty s alkalickými kovy ve výuce chemie na střední škole. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. První, teoretická, část obsahuje obecný popis alkalických kovů a jejich sloučenin. Dále jsou zde charakterizovány kurikulární dokumenty a jejich vliv na výuku chemie na střední škole, metody a formy výuky chemie, experimenty ve výuce chemie a nakonec bezpečnost práce v chemické laboratoři. Druhá, praktická, část obsahuje popis 22 experimentů s alkalickými kovy, které jsou uspořádány do přehledných tabulek i s obrazovou dokumentací. Tyto experimenty slouží jako podklad pro práci učitele nebo žáků v hodinách chemie a dále jako možnost využití v laboratorním cvičení.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my diploma thesis is Alkali Metals Experiments in Chemistry Classes at Secondary Schools. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical, part describes general characteristics of alkali metals, their physical and chemical qualities, and their occurrance and use. The second, practical, part includes 22 alkali metals experiments which can be used in chemistry classes at secondary schools. It is possible to use the diploma thesis as a background material for secondary school teachers of chemistry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Jana_Duchkova_2012.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duchkova_Jana_VDP.pdfPosudek vedoucího práce660,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duchkova_Jana_ODP.pdfPosudek oponenta práce700,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duchkova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce172,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2730

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.