Název: Křemík, hliník, hořčík a jejich sloučeniny ve výuce chemie na ZŠ
Další názvy: Silicon, aluminium, magnesium and their compounds in lessons of Chemistry at primary school
Autoři: Armstark, Milan
Vedoucí práce/školitel: Sirotek, Vladimír
Oponent: Štrofová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2731
Klíčová slova: učitel;žák;vzdělávací program;chemický pokus;laboratorní práce;exkurze
Klíčová slova v dalším jazyce: teacher;pupil;education programme;chemistry experiment;laboratory work;excursion
Abstrakt: Anotace V diplomové práci jsou teoretické poznatky o křemíku, hliníku a hořčíku a jejich sloučeninách. Součástí diplomové práce jsou návody na pokusy, ve kterých jsou využity vlastnosti uvedených prvků a jejich sloučenin. Diplomová práce nabízí ukázky zpracování ŠVP, klíčových kompetencí, příprav na hodinu, laboratorních prací, testu, které lze použít při výuce chemie na základní škole. Spojení teorie výuky s praktickou ukázkou představuje exkurze na výrobně obkládaček v Rakovníku.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary There are theoretic´s knowledges about silicion, aluminium, magnesium and their compounds in this diploma work. Instructions for experiments, where are untilizationed quality these elements and their compounds, are part of diploma work. This work offers extrats and prezentations processing of ŠVP (School education programme), crucial (key) competents, prepare to lessons, laboratory works, making of tests, which possible to use in lessons at primary school. Excursion to factory with production of wall tiles in Rakovník is connect theory of lessons with practical demonstration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KCH) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - 2012 M.Armstark.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Armstark_Milan_VDP.pdfPosudek vedoucího práce495,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Armstark_Milan_ODP.pdfPosudek oponenta práce382,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Armstark_Milan.pdfPrůběh obhajoby práce169,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2731

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.