Title: Křemík, hliník, hořčík a jejich sloučeniny ve výuce chemie na ZŠ
Other Titles: Silicon, aluminium, magnesium and their compounds in lessons of Chemistry at primary school
Authors: Armstark, Milan
Advisor: Sirotek, Vladimír
Referee: Štrofová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2731
Keywords: učitel;žák;vzdělávací program;chemický pokus;laboratorní práce;exkurze
Keywords in different language: teacher;pupil;education programme;chemistry experiment;laboratory work;excursion
Abstract: Anotace V diplomové práci jsou teoretické poznatky o křemíku, hliníku a hořčíku a jejich sloučeninách. Součástí diplomové práce jsou návody na pokusy, ve kterých jsou využity vlastnosti uvedených prvků a jejich sloučenin. Diplomová práce nabízí ukázky zpracování ŠVP, klíčových kompetencí, příprav na hodinu, laboratorních prací, testu, které lze použít při výuce chemie na základní škole. Spojení teorie výuky s praktickou ukázkou představuje exkurze na výrobně obkládaček v Rakovníku.
Abstract in different language: Summary There are theoretic´s knowledges about silicion, aluminium, magnesium and their compounds in this diploma work. Instructions for experiments, where are untilizationed quality these elements and their compounds, are part of diploma work. This work offers extrats and prezentations processing of ŠVP (School education programme), crucial (key) competents, prepare to lessons, laboratory works, making of tests, which possible to use in lessons at primary school. Excursion to factory with production of wall tiles in Rakovník is connect theory of lessons with practical demonstration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - 2012 M.Armstark.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Armstark_Milan_VDP.pdfPosudek vedoucího práce495,07 kBAdobe PDFView/Open
Armstark_Milan_ODP.pdfPosudek oponenta práce382,1 kBAdobe PDFView/Open
Armstark_Milan.pdfPrůběh obhajoby práce169,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.