Název: Kvalita mléčných potravin a její vliv na zdraví dětí
Další názvy: The quality of dairy foods and its impact on children's health
Autoři: Tomisová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Luhanová Lenka, MUDr.
Oponent: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27313
Klíčová slova: mléko;mléčné potraviny;mléčné výrobky;výživa dětí;děti mladšího školního věku;kvalita potravin;živiny;aditiva;jogurty
Klíčová slova v dalším jazyce: milk;dairy foods;dairy products;child nutrition;primary school children;food quality;nutrients;additives;yogurt
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o kvalitě mléčných potravina a jejím vlivu na zdraví dětí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsme popsali období mladšího školního věku a jeho výživová specifika, složení mléka, jeho zpracování na vybrané mléčné potraviny a zmiňujeme se také o potravinových aditivech. Dále jsou v teoretické části popsány nejznámější účinky mléka a mléčných potravin na lidské zdraví, se zaměřením na děti mladšího školního věku. V praktické části mapujeme stav konzumace mléčných potravin dětmi mladšího školního věku, jejich motivaci k této konzumaci a nejčastěji konzumované mléčné výrobky. Následně zjišťujeme, jaká jsou složení nejčastěji konzumovaných mléčných výrobků, a zda jsou tyto výrobky pro děti vhodné.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis discusses the quality of milk products and its impact on children's health. It is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, we have described the younger school age and its nutritional specifics, milk composition and its processing to a selected dairy products and we also mention food additives. Furthermore, the theoretical section describes well-known effects of dairy foods on human health, with a focus on primary school children. The practical part maps a consumption of dairy foods by primary school children, their motivation for this consumption and frequently consumed dairy products. Consequently, we explore a composition of most often consumed dairy products and whether such products are suitable for children
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPTomisova_Portal.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomisova VP.pdfPosudek vedoucího práce875,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomisova OP.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomisova.pdfPrůběh obhajoby práce400,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27313

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.